نوشته‌ها

0
افشای راز خلقت ( فراسوی جذب )

نتایج خانوم محتشم ازدوره تله پاتی وکتاب فراسو


0
افشای راز خلقت ( فراسوی جذب )

نتایج محشر شیداعزیزازایران


خودشفادهی و جذب سلامتی قانون جذب امیر همتی
0
آموزش رایگان تصویری

قدرتمندترین روش جذب سلامتی در جهان – افشای شماره بیست و یکم


ثروت و پولسازی قانون جذب امیر همتی
6
آموزش رایگان صوتی

بهترین روش ثروتمندی و پولسازی بیلیونری در جهان – افشای بیست و دوم


خرافات ترس دعا جادو  طلسم و جن - افشای نوزدهم قانون جذب امیر همتی
0
آموزش رایگان صوتی

خرافات ترس جادو جن – افشای بیستم قانون جذب امیر همتی


سکس و رابطه جنسی - افشای نوزدهم قانون جذب امیر همتی
2
آموزش رایگان صوتی

سکس و رابطه جنسی – افشای نوزدهم قانون جذب امیر همتی


چرا جذب جواب نمیده - افشای هجدهم قانون جذب امیر همتی
0
آموزش رایگان صوتی

چرا جذب جواب نمیده – افشای هجدهم قانون جذب امیر همتی


قانون بخشش - افشای هفدهم قانون جذب امیر همتی
2
آموزش رایگان صوتی

قانون بخشش گذشت – افشای هفدهم قانون جذب امیر همتی


هرگز تسلیم نشو - افشای شانزدهم قانون جذب امیر همتی
2
آموزش رایگان صوتی

هرگز تسلیم نشو – افشای شانزدهم قانون جذب امیر همتی


چطور درآمدم را دو برابر کنم ؟ - افشای پانزدهم قانون جذب امیر همتی
2
آموزش رایگان صوتی

چطور درآمدم را دو برابر کنم ؟ – افشای پانزدهم قانون جذب امیر همتی


چطور یکتاپرست شدم؟ - افشای چهاردهم قانون جذب امیر همتی
0
آموزش رایگان صوتی

چطور یکتاپرست شدم؟ – افشای چهاردهم قانون جذب امیر همتی


قانون تکامل - افشای سیزدهم قانون جذب امیر همتی
0
آموزش رایگان صوتی

قانون تکامل – افشای سیزدهم قانون جذب امیر همتی


افشای راز خلقت ( فراسوی جذب ) | استاد امیر همتی | گروه بین المللی امیر همتی ||

افشای قوانین خلقت ، قانون فراسوی جذب ، قانون جذب ، جذب عشق ، جذب مشتری ، جذب ثروت ، معجزه حال خوب ، ارتعاش مثبت ، قانون رهایی ، تله پاتی ، رفع افسرگی و احساس بد ، شکست عشق