نوشته‌ها

افشای راز خلقت ( فراسوی جذب ) | استاد امیر همتی | گروه بین المللی امیر همتی ||

افشای قوانین خلقت ، قانون فراسوی جذب ، قانون جذب ، جذب عشق ، جذب مشتری ، جذب ثروت ، معجزه حال خوب ، ارتعاش مثبت ، قانون رهایی ، تله پاتی ، رفع افسرگی و احساس بد ، شکست عشق