شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

لایو 26 : ( کدینگ آگاهی و الهام و تله پاتی )
شناسه پست: 34503
بازدید: 133
9

کدینگ آگاهی و الهام و تله پاتی

در جهان ما از نظر ژنتیک ۹۸% شبیه هم هستیم

حتی با حیوانات هم همینطور

که به این مسئله نظریه تشابه یا جهان هولوگرافیک میگویند

دو درصد باقی مانده چیست؟

مگر ما آگاهی و کد و انرژی بیشکل نیستیم؟

پس باید ۱۰۰% شبیه هم باشیم!!!

من شما هستم شما من هستید ما خدا هستیم پس چرا فرق داریم و این تفاوت از کجا می آید؟

آیا آن ۹۸% صد در صد می شود؟

این لایو را اگر درک کنی فرکانست آنقدر بالا می‌رود که همه دارک ها برایت خنده دار می شود

چون سطح آگاهی اش بالاست

تا زمانی که درک کنی اتفاق خوب می‌افتد سطح آگاهی ات  بالا می‌رود و افراد موفق و بزرگ به پایت می‌افتند.

تقسیم جهان به مرئی و نامرئی

در جهان دو نظریه خیلی مهم وجود دارد

نظریه نسبیت عام انیشتین و نظریه کوانتوم که هر دو درست هستند اما چیزی نیست که آنها را به هم متصل کند

در این لایو من آنها را را به هم متصل می کنم

اگر کل جهان صد باشد:

۵ درصد ان مربوط به امواج ماها از طریق دستگاه های زمینی قابل لمس و اندازه گیری است که به آن نور گفته می‌شود

۹۵ درصد بعدی ترکیبی از ماده تاریک و انرژی تاریک است

ماده تاریک دقیقا یک درصدی از آگاهی هایی است که سطح آن پایین است و نمی تواند نور داشته باشد ۲۷ درصد کل دنیا را تشکیل می دهد

ماده تاریک چیزی است که همه می دانند وجود دارد ولی نمی شود آن را اندازه گرفت

انرژی تاریک یا دارک که نمیداند چیست ولی می دانند که علاوه بر نور و ماده تاریک وجود دارد

رابطه بین نسبیت عام و کوانتوم

انیشتین نظریه نسبیت عام را مطرح کرد

نسبیت عام بحث فضا و زمان است

وقتی ما در فضا باشیم اجرام آسمانی چون خیلی بزرگ هستند

وقتی با آنها نزدیک شویم فضا زمان از حالت عادی خارج میشود

به صورت خیلی بزرگ نسبیت عام درست است

ولی در مقاطع ریز کوانتومی و ریز اتمی اینطور نیست

به همین دلیل نظریه کوانتوم بیان شد و همه ابهامات ذهنی را به هم اتصال داد

به این صورت که می‌تواند علتی وجود نداشته باشد و تو خود به خود به وجود آمده باشی که این نظریه خالق را اثبات می کند

تو نیاز به انرژی خارجی نداری

تو خود به خود موتور تولید کننده هستی

خدا که می گوید من از روح خودم در تو دمیدم یعنی همین یعنی تو می توانی هر کاری انجام بدهی

در مقیاس خودت هر کاری را می توانی انجام دهی

پس با این ایده جهان فهمید که اگر لیاقتت بالا باشد فرکانست بالا می رود و می توانی هر کاری را انجام دهی

در حالت عادی ما یک کد هستیم ما صورتی از نور هستیم

کوانتوم در مقاطع بزرگ جواب نمی‌دهد و نسبیت در مقاطع کوچک

آگاهی

نظریه همه چیز

نظریه بزرگ و جامع که هر دو نظریه را به هم متصل میکند.

البته نظریه کوانتوم در حد متر رسیده ولی در حد کیلومتر و سال نوری نتونست جواب بده

ما کد هستیم یعنی چی؟

یعنی یک برنامه یک پلن

تمام کدهای جهان و حالت ساختاری آنها در تو وجود دارد

چون تو در لحظه بیگ بنگ و انفجار بزرگ یا مهبانگ با تمام ذرات جهان به صورت چگال یک ذره بودی

وقتی انفجار اتفاق افتاد تو در تمام جهات حس ها و تمام وجه ها و بُعد ها و در تمام ریز حالات کوانتومی پخش شدی

مثل یک انفجار که گرد و غبار به پا میکنه و معلوم نیست غبارها به کجا پخش می شود

پس تو در جهان پخشی. چون پخشی همه جا حضور داری و چون همه جا حضور داری آگاه مطلقی … کد مطلقی…

پس نمیتونی بگی من فیزیک بلد نیستم

نمیدونم چیکار کنم

من بدبختم

این کلمات در تو راهی ندارد  در چه کسی راه دارد؟

در کسی که نمیفهمد با تمام دنیا در ارتباط است

نمیفهمد که کد ژنتیکی اش  در دایناسورها هم وجود دارد!!!

در خود قرآن گفته

شما را از گرد و غبار ها و از گل خشک شده سیارات آفریدیم یعنی چی؟
سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض
همه چیز رام توست یعنی چی ؟

همین کد ها رو بیان میکند

این کسی که الان هست مثلا

من در خوشه پروین هستم

من در نپتون هستم

پس چرا آنجا نیستم اینجا زندگی میکنم؟

به خاطر اینکه تمرکز کدینگ های آگاهی در این لحظه تو این ساختار و مکان است

یعنی درصدی از آگاهی مربوط به لحظه حال در مکان حال است

اما بیشترین آگاهی کجاست؟

در همه جهان پخش است

۵ درصد به صورت نور اینجاست و ۹۵ درصد در تعامل جهان پخش است

به خاطر این است که بیشتر خواب هایی که می بینیم محیطی هستند مثلاً گرمی سردی و زبری را حس می کنیم

وقتی تو کدی حالت هم پذیرفتی

یعنی همه چیز در دنیای ساختار کدینگ دارد

مثل یه برنامه که خدا برای جهان در نظر گرفت و در یک انفجار پخش شد

بهش میگم قانون تجانس که هنوز اثبات نشده

کدینگ آگاهی

قانون تجانس :

تجانس یعنی یک برنامه تبدیل شد به دو و به توان رسید و به توان رسید و به توان رسید و به توان رسید آنقدر بزرگ و گسترده شد که تمام عالم را پر کرد.

اما چون کد اول خیلی اصیل بود رابطه تمام کدها را می فهمد

چون همه چیز از یک ساختار، ذره و ژنتیک شروع به تراوش کرد پس تموم عالم را فراگرفت.

این تعریفی از کدینگ آگاهی بود.

کدینگ آگاهی تعریف مشخص و هنری ندارد مثلا تعریفی مثلا ایکس به توان دو ، یا ۱۰۰، یا ۱

تعاریف این چنینی نیست.

کدینگ آگاهی یک برنامه کامل است که همه چیز را داخل خودش دارد.

کدینگ آگاهی یعنی آگاهی مطلق جهان.

آگاهی خیلی عظیمی در کدینگ آگاهی مشاهده  میشود‌.

 

نور

نور

اگر کل جهان و آگاهی کل را در نظر بگیریم و اینطور تصور کنیم که خدا در قرآن خودش را نور می نامد و آگاهی کل و نور خدا باشد:

خدا کدینگ آگاهی و انرژی بی شکل است.

در این صورت خدا خواسته خودش را در قرآن معرفی کند و اینکه کار قوانین طبیعت چی هستند و ما کجای این آگاهی هستیم.

اگر کل آگاهی یا نور را در نظر بگیریم

یک نور مرئی و قابل لمس داریم که ۵ ٪ جهان را تشکیل داده و بحث روی آن نیست.

یک نور نامرئی داریم که ماده تاریک ۲۷ ٪ کل دنیا و انرژی تاریک ۶۸٪ کل دنیا را تشکیل میدهد.

هاله 

بر آمد و بسامد و برآیند توست .

برای اندازه گیری انرژی یک کد از دستگاه های مختلف استفاده کردند و نتوانستند آن را اندازه بگیرند فقط رنگهای مختلفی را نشان دادند که به آن هاله میگویند.

اطراف من هاله وجود دارد.

حالا اگر من عصبانی و غمگین شوم آمیگرال و هیپوتالاموس مغزم آنزیم هایی ترشح میکند که متابولیسم و دمای بدن من تغییر میکند.

کد های رنگی عوض میشوند.

در آدمهای خشمگین و ناراحت هاله ها و تله پاتی ضعیف تر هستند‌

فیلترهای RAS اجازه نمیدهند کد های کوانتومی را بفهمد وگرنه ذاتا ذره ای قوی است.

ذاتا توانایی خلق دارد اما چرا نمیتوانند خلق کند؟

چون ورودی هایش خیلی زیاد است‌.

نظریه هایزنبرگ 

کوانتوم میگوید زمانی که به یک چیز نگاه میکنی با نگاهت میتوانی آن را تغییر دهید.

انیشتین : جهان بر اساس منطق هایی شبیه شده در هم تنیده شده

اما طبق نظریه هایزنبرگ : همه چیز احتمال است

نگاه هم احتمال است

اگر همه احتمالات با هم متصل شوند در آن لحظه میتوانی چیزی را ببینی.

ما همه احتمال هستیم.

ما همه کد زمینی با ۵ درصد احتمال هستیم.

جهان هم احتمال است همه چیز احتمال است.

کدینگ آگاهی محصور به زمان و مکان نیست و دائما در حال جابجایی است.

نور

جهان نامرئی 

ماده تاریک چیزی است که فرکانس و عدد و … آن مشخص است و روی رنگین کمان (هاله) اثر میگذارد.

بر انگیخته شدن خیلی سخت است.

یعنی در جهانی که تلفیق تاریکی ها خیلی قوی شده است اتفاقی که می افتد این است که برانگیخته شدن شرطی میشود.

یعنی تویی که میخواهی سالم و موفق باشی از روز ازل بودی!

میتوانستی خلق کنی!

بعلت تبعید شدن سطح فرکانسیت خیلی پایین آمده است.

جامعه، پدر و مادر، زندگی های مجدد و از یاد بردن آن آگاهی اولیه و … که اتفاق افتاد نتوانستی به آگاهی مطلق دست پیدا کنی برانگیخته هم نمی شوی.

تمام عالم در یک بُعد بزرگ کد است و با تو در ارتباط است و میتواند همه چیز را خلق کند.

اشتباه انیشتین 

نسبیت انیشتین قانون را در ابعاد بزرگ اثبات میکند که خودش هم احتمال است.

چون فرمول آن روی احتمال بستهشده است اشتباه فرمول انیشتین این است.

E=mc²

E: انرژی m: جرم c: سرعت نور

انیشتین فرضش بر این بود که هیچ چیزی وجود ندارد که از نور سریعتر برود(اشتباه)

بخاطر همین است که نسبیت انیشتین در کوانتوم جواب نمیدهد.

C مشکل دارد و باید تغییر کند به کدینگ آگاهی

اگر کدینگ آگاهی را در نظر بگیریم ساختار آن به جای cمثلا x باشد صد در صد درست میشود.

اشتباه انیشتین این بود در حالی که نور نمی تواند به کدینگ آگاهی برسد چون نور زیر مجموعه کدینگ آگاهی است.

ما همزمان حداقل در ۳۰۰۰ موقعیت دیگر هستیم

پس همه جا وجود داریم

چون همه جا وجود داریم تجسم=خلق

چون همزمان در همه جا همه نقشی داری پس خدایی.

کدینگ آگاهی

 

امیر همتی نویسنده پر فروش ترین کتاب ایران


ویدیو لایو 26 ( قسمت اول ) :

 

ویدیو لایو 26 ( قسمت دوم ) :

 

نسخه صوتی لایو 26 ( قسمت اول ) :

 

نسخه صوتی لایو 26 ( قسمت دوم ) :

 

9
  1. سلام و عرض ارادت به دوست عزیز جناب همتی.کلامتون بسیار نافذ و شیواست فقط یک نکته رو شما کامل فراموش کردید.یا میتونم بگم خود صاحب عالم عمدا آگاهی فوق رو به این صورت فرستادن تا ببینن که هرکس که در نظام عالم این آگاهی رو دریافت میکنه چه کسی با فراست بیشتر این کد رو تحلیل میکنه تا به خالص شدن برسه.آیاتی از قرآن هست که خدا بصراحت اشاره میکنند که خودتون رو برای خدا خالص کنید.آقای همتی عزیز وقتی این آگاهی بهتون رسید باید بدونید بخشی از این آگاهی خودش انرژی دارکه.بریم دوباره سراغ یه آیه قرآن حضرت عشق فرمود که ما همه چیز رو در نظام عالم جفت جفت آفریدیم.پس همینجا قانون احتمال تایید میشه یعنی احتمال 50 درصد.یعنی بایدبدونید اگه خداوند رحمن در کلام خودشون دستور دادن که همه چیز رو برای خدا خالص گردانید از این جهته که همه چیز در نظام عالم 50 درصد دارک و 50 درصد نور هستش.حالا اگه بتونید بفرمایید که چرا خدا از این سیستم استفاده میکنند میتونم بگم شرط رو بردید. خب در فرمول آلبرت انیشتین شما توی صحبتت و توی متنی که توی همین سایت گذاشتید c رو سرعت نور در نظر گرفتید.در حالیکه برادر من سرعت جسم هستش و این سرعت میتونه به سرعت نور به توان 2 برسه چرا شما تصور کردید که آلبرت مبناش این بود که جسمی به سرعت بیشتر از نور نمیتونه حرکت کنه؟؟؟آگاهی که برای شما فرستاده شد خودش بخش دارک داره و شما عمل تفکیک سازی دارک از لایت رو انجام ندادید که به دستور قرآن اون آگاهی رو برای خدا خالص کنید یعنی بشه نور مطلق و به همین خاطر به یه سری تضادها بر خوردی.

    0
  2. مرسی استاد هرچی توی ذهنم پرده برداشته بود و ناخودآگاه به متوجه یسری از آگاهی ها میشدم که مثل پازل تو سکوت تو ذهنم بهم میچسبیدن با اشنایی شما و صحبتاتون خیلی بیشتر برام داره قابل لمس تر و شفاف تر میشه و حتی الهاماتمم دارم جدی میگیرم و…………………

    0

مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید