چطور دید خود را نسبت به جهان پیرامونم افزایش بدهم؟

0
0

سلامممم دوستان زیبا اندیش من عیدقشنگتون هم مبارک

امیدوارم پرازحس وانگیزه؛ عشق باشین

چه سوالی زیبائی پرسیدین وقطعا باوردارم جواب زیبائی رو دریافت میکنین

دنیا پراز شادی وفراوانی است .ما هروقت نگاه مون رو تغییر بدیم همه این موهبت ها رو خواهیم دید .زاویه دید هر انسانی بسیار ارزشمند هستش مهمه اینه

ما چه چیزی رو میبینیم؟؟فراوانی یا کمبود را ؟؟عشق یا نفرت را؟انتقاد پذیر یا تایید را؟؟

برای نداشتن یک نعمت .نعمت ها وبرکتهای دیگه ی رو ببینیم

سپاسگزاری کنیم برای چیزهای خوبی که داریم تا آن چیزی که آرزوش رو داریم خداوند بهمون بده

زاویه دید خودتون رو به زندگی تغییر بدین تا تغییرات در افکار شما ایجاد بشه .وزمانی که افکارتون تغییر میکنه

میتونین درمسیر رسیدن به خواسته هاتون قرار بگیریم

باید فقط باور داشته باشین میتونین زندگی خودتون روتغییربدین ومیتونین آرزوهاتون رو خلق کنین

درست مثل خالق هستی که  میتونه هر آنچه بخواهد رو خلق کنه

دوستتتتون دارم موفق و پیروز باشین

0
0

سلام دوست خوش قلب  و مهربونم

برای شروع میتونی از افشاهای رایگان در این قسمت

https://amirhemmati.com/category/free_beyond_attraction

و بعد به دنبال آن کتاب فراسوی شفای زندگی را در این قسمت استفاده کنی

https://amirhemmati.com/product/all-chapters-book-beyound-healing-life/

این دو جهان بینی ما را نسبت به قوانین واقعا افزایش میدهند و درک عظیمی از خود و خدای خود پیدا میکنیم .

نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا