شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

بهترین پاسخ
0
2

      بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدای سمیع و بصیر خطا پوش بخشنده و بی نظیر

با درود و عرض ادب خدمت استاد گرامی و همراهان گروه بین الملل

نخست به موضوع ساختار جهان میپردازم:

جهان بزرگترین مجموعه است که بی نهایت از ذرات تشکیل شده است این ذرات توسط نیروی گرانشی و الکترومغناطیسی و هسته ایی به هم پیوند یافته اند و سلسله مراتب ساختمانی آن در فضا (از هسته های اتم گرفته تا ابر کهکشان ها )و سیر تکامل آن از (گوی آتشین تا اشکال کنونی ) توسط ویژگی های ذرات بنیادی و بر هم کنش ذرات بنیادی صورت میگیرد .

نتیجه:همه ی جهان (انسان و نباتات و اجسام و ستارگان. و کیهان)همه از ذره ایی به نام اتم تشکیل شده ایم و ذره هایی که در کهکشان وجود دارند در بدن انسان نیز یافت شده است ما میتوانیم از این قدرت استفاده کرده و با جهانمان تله پاتی کنیم 

دوم به انرژی تاریک میپردازیم:

تاریک و روشن، نور و ظلمات دو مفهوم از تظاهر ماده است. کلمات نورو ظلمات درقرآن دارای مفاهیم خاصی است خداوند درایه نورمیفرماید الله نورالسموات والارض ودرآیه الحمد لله الذى خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور،ازمفهوم نوردراین دوایه متوجه میشویم که نوردارای مفاهیم متعددی از نظر قرآن است. اگرخداوند نورکائنات است آیا به این مفهوم است هنگامی که کیهان را خلق میکند خودش را درکیهان قرارمیدهد. ازطرف دیگرخداوند میفرماید با نورخود هدایت جهان مادی وانسان را برعهده دارد. این نورها دارای چه ماهیتی هستند. مسلما ازنظر ماهیتی باید با یکدیگر فرق داشته باشند. هدف این نوشتار تعریف نور و ظلمات از دید قرآن ودرک مفاهیم و منظور آیات متشابه دراین باره است.

نورخداوند چه ماهیتی دارد

آیه نوردرتمثیلی بسیارزیبا نورخداوند را تعریف میکند.

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آیه سوره نور35

خداوند نورخود را دراین تمثیل چنین بیان میفرماید :خدا نورکائنات است، نور او از جنس نورستاره كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ است نه ازجنس نوری است که از آتش چراغی که با روغن زیتون روشن میشود و بعلاوه نوری است که  برای نورافشانی به آتش نیازندارد. فرا تر از نوری است که از شعله آتش برمی خیزد. ازجنس انرژی است (ستاره پرفروغ کوکب الدری نورش از واکنش هسته ای سرچشمه میگیرد بنا براین انرژی است) نه آتش که با روغن زیتون روشن میشود. ولی نورخدا درست است که از انرژی است ولی انرژی خاصی است و ما فوق این انرژی مثل ستاره کوکب الدری است نورعلی النور است. انرژی ناب ما  فوق انرژی معمولی است بعلاوه لاشرقیه است ولا غربیه یعنی لا مکان است، مکان خاصی اورا فرا نمیگیرد.

خداوند متعال این مثال ها را برای روشن شدن ذهن انسان ها میزند که او به تمامی علم کیهان آگاه است(کل شیئ دراینجا مجموعه جهان مادی را میرساند). خداوند با نورخود هدایت آنچه را بخواهد انجام میدهد. بنابراین:

اول نورخداوند ازجنس نوری است که درستاره درخشان کوکب دری وجود دارد. به زبان علمی امروزی انرژی.

دوم نورخداوند انرژی ما فوق انرژی است که به زبان علمی انرژی ناب است.

سوم خداوند با نورخود هدایت کل جهان مادی را برعهده دارد. يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ کلی است همه چیز توسط  نور خداوند هدایت میشود. خداوند وجهه ای از نور را برای کنترل وهدایت جهان مادی وانسان بکار گرفته است مثلا فوتون ها و در چهارچوب علم کوانتوم.

کیهان ازنورناب خداوند خلق شد. این نوربسیار فشرده و چگال است و به  تعبیر خداوند  صمد است چرا که خداوند خود را نور کائنات معرفی کرده و ضمنا خود را صمد هم نامیده است که ارتباط بسیار نزدیکی با فشردگی وچگالی مطلق دارد. داستان حضرت موسی وتقاضای دیدن خداوند را به خاطربیاورید. حضرت ازخداوند درخواست میکند خداوندا من میخواهم برای اطمینان قلبم تو را ببینم. خداوند جواب داد تو هرگز نمی توانی مرا ببینی (ساختار بدنی تو اجازه نمی دهد) به کوه نگاه کن. سپس جلوه ای ازنورخود را برکوه مقابل حضرت موسی نازل کرد وکوه با عظمت دربرابرجلوه نورخدا خورد و متلاشی شد. این نور، نورناب است که درلحظات اولیه خلقت جهان مادی در بیگ بانگ بروز کرد و بسیارچگال و توپر بود. این تعریف نورخدا است. این واقعه میخواهد مطلب علمی بسیار مهم را بیان کند.

حال چرا خداوند نورکائنات است

اللَّهُ نُورُالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ-اساس و پایه جهان مادی برفوتون ها استواراست. فوتون تنها  ذره بنیادی است که پایدار ومستقل است و میتواند دردرون هسته اتم وکل شیئ نفوذ کند و جالب است که  فوتون ضد خود را دردرون خود دارد وتنها ذره بنیادی است که با ضد خود کنار آمده است. هرذره بنیادی که ساختارآن ازهم پاشیده شود به فوتون تبدیل میشود. جهان مادی برپایه فوتون تشکیل شده و انرژی ناب ازذات خداوند سرچشمه گرفت ودرحقیقت جهان مادی منشائ ازنوراست. جهان از نوریا ماده و انرژی تاریک و ماده تاریک  تشکیل شده است و ماده تاریک و انرژی تاریک فضای بین ستاره ها را پرمیکنند و با ماده از طریق گرانش برهم کنش دارند وهنوز برای علم ناشناخته است. قرآن کائنات را ازنور و ظلمات ایجاد کرد و ظلمات  در قرآن همان ماده تاریک و انرژی تاریک است. به آیه زیرتوجه فرمائید.

الحمد لله الذى خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون-سپاس مخصوص خداوند است و اوست که  کائنات را که خلق کرد درآن نور و ظلمات را قرارداد. سماوات والارض درقرآن دو معنی دارد اول کیهان و دوم هفت آسمان زمین و زمین. دراین جا منظور کیهان است چرا؟ نور و ظلمات درابتدای خلق کیهان درآن جاعل شد. اگربه مفهوم آسمان زمین و زمین باشد حدود ده میلیارد سال قبل ازایجاد جو زمین نور و ظلمات درکیهان وجود داشت. حال با استناد به آیات الله نورالسموات والارض وآیه اول سوره فاطرکه میفرماید

الْحَمْدُ لِلّهِ فاطِرِالسَّماواتِ وَاْلأَرْضِ جاعِلِ الْمَلائِکَةِ رُسُلاً أُولي أَجْنِحَةٍ مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ يَزيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ إِنَّ اللّهَ عَلي کُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدير– سپاس مخصوص خداوند انبساط کننده کیهان یا باز کننده آن است او است که درهنگام انبساط کیهان ملائکه یا اسباب وقوانین اساسی کیهان را درآن قرارداد که برخی دوتا دوتا وسه تا سه تا وچهار تا چهارتا نیرو وقدرت دارا میباشند وپیام رسان درکیهان هستند. زمان ومکان-الکترو و مغناطیس –چهار قانون اصلی طبیعت. گرانش، هسته ای قوی وهسته ای ضعیف والکترومغناطیس .و يَزيدُ فِي الْخَلْقِ ما يَشاءُ ونیروهای ناشناخته دیگری هم وجود دارند که خواست خداوند بر ایجاد آن قرار گرفته ولی علم هنوز آنرا کشف نکرده

خلقت کیهان اززمان انبساط آن شروع میشود. ابتدا الکترو مغناطیس و سپس گرانش وهسته ای قوی وضعیف در آن قرارداده میشود جاعل میشود وبا ایجاد این قوانین همزمان که کیهان درشش دوره خلق میشود نورو ظلمات هم درآن قرارداده میشود. دراین زمان نورماده است و ظلمات انرژی وماده تاریک است. دراینجا نورو ظلمات دو پدیده با ماهیت متفاوت هستند وزمان خلق کیهان درآن قرارداده شد. جائی که نورنباشد ظلمات است ولی دراین جا نورو ظلمات هر دو و با هم درکیهان قرارداده میشوند. در ابتدای خلق کیهان فقط نورحاکم بود ومانعی دربرابرنورنبود که ظلمات به مفهوم تاریکی ایجاد شده باشد. ظلماتی که در اثرمانع جلوی نورایجاد میشود را قرآن چنین تعریف کرده است.

تعریف ظلمات از دید قرآن

ظلمات جائی است که نورمرئی نمی تواند به دلیل موانع به آن نفوذ کند. البته این ظلمات با ظلمات ابتدای کیهان که خلق شد تفاوت دارد .به آیه زیر توجه فرمائید

كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّور-کارهای کافران مانند ظلمات است وآن تاریکی های درون دریا است هنگامی که موج روی موج سطح دریا را میپوشاند وبالای سطح دریا ابر تیره که لایه ای بر روی لایه دیگر قراردارند که نوری وجود ندارد واگر کسی بخواهد دست خود را ببیند تاریکی مطلق مانع از دیدن اوست وکافران این چنین ازبرکت نور بهره ای ندارند، خداوند به کسی نوری نداده باشد درتاریکی مطلق است.

این تمثیل درقرآن برای تعریف ظلمات است. پس ظلمات تاریکی مطلق است. نوروظلمات دراین جا معنی هدایت و گمراهی میدهد. اما ظلمات درآغاز خلقت کیهان معنی ماده  تاریک و انرژی تاریک میدهد

سپاس پروردگار دانا و خردمند 

من که اشکم سرازیر شده و اصلا حسم غیر قابل توصیف است

همانا حمد و ثنا مخصوص خداوند است و بس

کاءنات از انرژی اند و ما نیز از انرژی هستیم و اصل جهان از انرژی است این یعنی همه ی ما یکی هستیم و به هم وصل هستیم 

جالب است بدانیم اعصاب مغزی ما شبیه ساختار کهکشان است 

امید وارم مطالب مفیدی داده باشم بهترین پاسخ
0
10

سلام

از ديدگاه من کوانتوم از دو نوع ذرات فوتون تاریک و فوتون تشکیل شده .سوال اینجاس ک مثلا :آیا توی اتاق تاریک هم فوتون وجود داره؟ بله اتاقی ک به اصطلاح برای انسان ها تاریک بنظر میاد  توی طول موجش در طیف الکترومغناطیسی اون فوتون وجود داره ک برای انسان قابل دیدن نیست یا به اصطلاحی برای چشم انسان تعریف نشده هست .در کل هرچیزی ک دمای بالای صفر مطلق داشته باشه ،میدرخشه ،به اين معني ك امواج مغناطیسی يا همون ارتعاشات و رو به صورت رنگ بازتاب  ميكنه .

فوتون ها امواج الكترو مغناطيس رو در هفت رنگ رنگين كمان نشون ميدن و اين فوتون ها حاوي كد هاي آگاهي هستن و هم رنگ چاكراهاي انسان هم هستند (كد آگاهي يعني هر كدام از اين رنگها ك شامل هفت رنگ ِ رنگين كمان است از فوتونها ساطع ميشود و هر كدام از رنگها شامل خاصيت ها و ارتعاش ها و آگاهي هاي متفاوت هستند ،در بدن انسان نيز فوتون وجود دارد و به دليل دماي بدن اين فوتونها شروع به درخشش ميكنند و هاله ي انسان رو تشكيل ميدهند اما به دليل افكار انسان اين رنگها از تعادل خارج ميشوند چون افكار و خصوصيات و گفتار فرد هم داراي ارتعاش هستند و هر ارتعاش رنگ مخصوص خودشو داره . )انسان مرده چون دماي بدن رسيده به صفر درجه  به همين دليل فوتونهاش درخششي ندارن و در نتيجه هاله اي هم نداره. اما كد آگاهي يا فوتون در بدن فرد هنوز وجود داره به همين دليل كد هاي آگاهي افراد در سراسر جهانها هنوز موجودن.

ماده تاريك فوتون تاريك توليد ميكنه و در اثر برخورد فوتون تاريك با فوتون معمولي ،ميتونه سرنوشت فوتون معمولي رو كاملا تغيير بده و تبديل به منفي ميكنه .بنظرم احتمالش هست ك ماده تاريك مجموع فوتونهايي باشن ك چون فركانس و ارتعاش كمي دارن دارن دماي بالاتر از صفر درجه توليد نميكنند تا نور بوجود بياد و رنگها رو ساطع نميكنند.  تاريكي با ارتعاش پايين ،تضاد و تغيير فركانسي رو به وجود مياره تا به نوعي به ما هشدار بده وضعيت رو  تا بگه چه کمبودهایی رو در بدن احساس میکنیم تا كدينگ هاي آگاهي در ما فعال بشن ك بتونيم حقيقت رو درك كنيم مثلا اينكه غم و غصه يا كمبود و فشار مياره يا گاها با بيماري ببه نوعي هشدار میده ک نیاز به فرکانس بالا داری ک بتوني شاد باشي يا آگاهي هاي بيشتر رو دريافت كني وگرنه با تغيير نكردن فركانس باعث رنج و مشکلات زیاد تا حذف شدن فرد  از اون بُعد ك در حال زندگي در اونه اتفاق ميفته و دوباره تناسخ و مرگ بدون آگاهي و با ارتعاش کم و بدون عروج.

از نظر من چون در مركز هر كهكشان يك ابر سياهچاله وجود داره ،سياهچاله ها راه تله پورت كهكشان به كهكشان يا جهان به جهاني دگ هست يعني در زندگي هاي قبلي ما يسري كدهاي آگاهي مثل مو ،ناخن و… ك هنوز فوتون ها يا همون كدهاي آگاهي درونشون وجود دارن )از خودمون در اون جهانها بجا گذاشتيم ،يعني ما آگاهي كامل هستيم اما در اثر تغييرات فركانسي يسري آگاهي ها درونمون غير فعال شده و به همين دليل وقتي يچيزي رو ميبينيم يا متوجه ميشيم يا حتي وقتي جرقه يه آرزو يا كاري درنمون زده ميشه ب دليل اينه ك اون آگاهي از ما در يك واقعيت دگ اي وجود داره چون ما تعداد دفعات زيادي زندگي كرديم .حالا چون ما در بُعد زميني زندگي ميكنيم ک شامل محدودیت زمان و مکان میشه بايد آرزوهامون بصورت سناريوي فيلم و آروم آروم اتفاق بيفتن دليل اتفاق افتادنشون هم اينه ك منظومه شمسي هميشه با  سرعت 70000 كيلومتر بر ساعت رو به جلو مسير كهكشان رو طي ميكنه و شب و روز و ماه ها و سالها و عصرها(براي تغيير عصر بايد منظومه از كرمچاله عبور كنه ك پروسه زمان و مكان رو بي معني تر ميكنه مثل عصر آكواريوس ك خيلي ها الان آگاهيشون نسبت به زمان و مكان رو از دست دادن) رو بوجود مياره (منظور زمان خطي يا ساعت نيست) رو به وجود مياره تا اون فضا و اون صحنه ي موردنظرمون شكل بگيره و كدهاي آگاهيش به فعال ترين حد ممكن و ارتعاش برسه و مهيا بشه .به همين دليل زندگي زميني مثل بازي كردن يه سناريو ميمونه ك بايد يسري پروسه تكامل طي كنيم تا به تعالي روحي و اهدافمون دست پيدا كنيم  .هر چيزي ممكنه اين ماييم ك به آگاهي هايي ك از ما در سراسر جهانها پخشه و وقتي اون چيز رو باورش كنيم ،اون كدينگ آگاهي مربوط به اون قضيه به سمت ما كشش پيدا ميكنه و به قولي فيلتر اون اتفاق ناممكن برداشته ميشه و اون كدينگ هاي آگاهي  در حقيقت هاي دگ جهانها خيلي فعال ميشن و به سمت ما ميان (به همين دليل بعضي از صحنه هاي زندگي برامون تكراريه چون توي اون لحظه كد آگاهي مربوط به اون سكانس برامون فعال ميشه و اتفاق رو دوباره در لحظه حال به وجود ميارن يعني دقيقا توي صفر مطلق (انرژی از هیچ)يعني نه گذشته نه آينده .به همين دليل توي لحظه حال (انرژي صفر مطلق یا همون انرژی سرچشمه الهی )داريم تمام حقيقتهاي وجوديمون رو زندگي ميكنيم (به خود برترمون دسترسي داريم )اما چون ذهن گرفتار گذشته و آينده هست متوجه اين توهم زماني نيست.انرژي مبدا همون نقطه صفر مطلق ك معمولا توي خلسه حس ميكنيم اين حالت منشا تمام انرژي هاش شناخته شده هست ك موجب حركت نور ،كهكشانها ،زمين و ماه و نيروهاي هسته اي هست.

پس وقتي ميگيم جهان بر اساس مغناطيس و فركانس و كوانتوم بنا شده ، منظور همون فركانس بالا و پايين هست ك به اصطلاح خوبي و بدي يا جنگ نور و تاریکی  هست که از قبل خلق بشريت بوده توي عصر آكواريوس به اوج خودش رسيده براي تكامل هرچه بشتر انسان .و توي اين دوره بشدت پيشنهاد ميشه از غذاهايي ك داراي انرژي فوتوني نور خورشيد(انرژي فوتونی داراي تمام طيف رنگها و ارتعاشات مورد نياز بدن انسان هست) هستند تغذيه كنيد تا كد هاي آگاهي شما از سراسر جهانها به بيشترين حد فعال بودن برسه (ارتعاشات بالا)  و کانال آگاهی بشید.

عالی ترین پاسخ
0
2

بسم الله الرحمن الرحیم

اول میخوام از مباحث ریز کوانتومی شروع کنم.

در زیر میکروسکوپ های قوی هر اتم دارای هسته و الکترون می باشد به طوریکه نوترون و پروتون در وسط هسته و الکترون ها در مدارهایی به دور هسته در حال چرخش هستند. نکته جالب توجه اینجاست که فاصله بین الکترون ها تا هسته را انرژی پر کرده این انرژی همون مقدار انرژی برای بوجود امدن بیگ بنگ است.

به طور مثال وقتی که یک ستاره در کهکشان به پایان عمر خود می رسد بیگ بنگ رخ می دهد و منفجر می شود و بعد از ان تبدیل به سیاهچاله می شود. سیاهچاله ها مسیر میانبر به جهان های موازی است.

و خود منظومه شمسی با بینگ بنگ عظیمی از  13.5 میلیارد سال پیش حیات خود را شروع کرد و تا الان ادامه دارد.

و درحال انبساط و گسترش است. و حتی در قران کریم 150 آیه اشاره به نجوم و ستارگان و کهکشان و… داریم. نمونه هایی از این ایات برای فهم بیشتر میگذارم:

 1. شروع خلقت: (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا) [الأنبياء: 30].                                     آيا كافران نداستند كه آسمانها و زمين به هم پيوسته بودند، و ما آنها را از يكديگر جدا كرديم.
 2.  انبساط جهان: ( وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ)[الذاريات: 47] ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و گستراننده آن هستیم.
 3.  پایان جهان: (يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ) [الأنبياء: 104]روزى كه آسمان را همچون طومار نوشته‏ها درهم مى‏پيچيم و همان گونه كه آفرينش را آغاز كرديم، آن را باز مى‏گردانيم، اين وعده‏اى است بر عهده‏ى ما و ما حتماً انجام دهنده ى وعده‏هاى خود هستيم.
 4.  سیاه چاله ها: (فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ) [التكوير: 14-15]. سوگند به (ستارگان) پنهان که در حال حرکت و جذب کننده اند.
 5. تپ اخترها (ستاره های تپنده): وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ * النَّجْمُ الثَّاقِبُ) [الطارق: 1-3]. سوگند به آسمان و(ستاره)كوبنده (ا) و تو چه مى‏دانى ستاره كوبنده چيست (2)همان ستاره نافذ(3).
 6. بافت های کیهانی: (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ) [الذاريات: 7] سوگند به آسمان دارای رشته بافتهای محکم.
 7.  وجود حیات در فضا: (وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ)[الشورى: 29] و از آيات اوست آفرينش آسمانها و زمين و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نموده و او هر گاه بخواهد بر جمع آنها تواناست‏.
 8.  بلوکهای کهکشانی:

  (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً) [البقرة: 22]

   آن (خداوندى) كه زمين را براى شما فرشى (گسترده) و آسمان را بنايى (افراشته) قرار داد. یعنی در کیهان فضاهای خالی وجود ندارد و بین ان ها را ماده و انرژی پر کرده است.

 9.  دودهای کیهانی:

  (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ) [فصلت/11]

   سپس به آفرینش آسمان پرداخت در حالی که به شکل دود بود. یعنی این دودهای کیهانی که الان وجود دارد نتیجه ی بیگ بنگ در ابتدای افرینش بود.

 10.  ماده تاریک:

  (وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ) [فصلت: 12]

   آسمان پایین را با چراغ ستارگان زینت دادیم و آن را حافظ قرار دادیم. این تقدیر خدای دانا و شکست ناپذیر است.

  ماده تاریک ماده ای است که درصد بسیار زیادی از فضای هستی را پر کرده است و کهکشانها و ستارگان لابه لای این ماده تاریک قرار گرفته اند. ماده تاریک بسیار قوی است و بر روی چگونگی توزیع ماده مرئی در جهان هستی تاثیر مستقیم دارد. ماده تاریک بسیار قوی است و به همراه انرژی تاریک بیش از 96% هستی را تشکیل می دهد

 11. حق بودن افرینش خداوند:

  (سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) [فصلت: 53]

   نشانه‏هاى خود را در كرانه‏هاى عالم و در نفس خودشان به آنان خواهيم نماياند تا براى آنان روشن شود كه او حقّ است. آيا كافى نيست كه پروردگارت بر همه چيز آگاه است؟                                                                              در همه این ایات خداوند متعال به وضوح از قوانینش سخن گفته و علم هنوز ان ها را تازه کشف کرده.                           در مطالب بالا از ریزکوانتومی ذرات صحبت کردیم اما از ان هم تخصصی و ریز تر کدینگ های آگاهی است یعنی الان جهان ها سوار بر روی کدینگ های اگاهی هستند. ((خداوند اگاهی مطلق جهان هستی است)) یا ((خداوند انرژی مطلق درجهان هستی است)) دلالت بر این دارد.                                                                                             انرژی نه بوجود می اید و نه از بین می رود، فقط از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود. حتی خداوند هم به حالت های مختلف تبدیل می شود. خداوند رب العالمین است خداوند یکتا و واحد است خدای حق و حقیقت یکی است. و خداوند از روح خودش در انسان دمید ((ایه قرانی : و فیه نفخته از روح خودم در تو دمیدم ای انسان)) به همین خاطر ما 8 میلیارد خدا روی زمین داریم و در مقیاس های بالاتر موجودات و خداهای دیگری وجود دارد. ((ایه قرانی: یدالله فوق  ایدیهم دست بالای دست بسیار است)). خدای ثروت داریم خدای صلح داریم خدای عزیز داریم خدای جنگ و بیماری و قحطی و ظلم و فقر هم داریم. اما ما به کدوم خدا باور داریم؟ باور قدرت مطلق در جهان هستی است یعنی به هرچیزی باور کنیم خدا تبدیل به باورهای ما می شود و طبق باورهای ما عمل میکند خدا همیشه سه جواب در قبال درخواست های ما دارد 1. چشم 2. یه کمی صبر کن 3. پیشنهاد بهتری برایت دارم. یعنی خدا به انسان درستکار و مومن هم کمک میکند و هم به انسان خلاف کار و دزذ.                                                                                                           یعنی ما خالق زندگی خودمان هستیم، مسئولیت 100 درصدی زندگی بر عهده ماست و ما هستیم خودمان را گول میزنیم و میگیم خدا نخواست خدا منو دوست ندارد. به هرچیزی فرکانس ارسال کنی همان را دریافت خواهی کرد. اکشن ری اکشن. عمل عکس العمل. از هر دست بدی از اون دست هم خواهی گرفت.                                           به همین خاطر در لحظه نمیشه دو فرکانس فرستاد وقتی که رادیو در فرکانس مثلا 432 هرتز است همزمان نمیشه به فرکانس 531 هرتز گوش کرد.                                                                                                                       میخوام بگم که واحد جهانی هر فرد با فرد دیگری فرق میکند. طبق گفته های انفجاری استاد در لایوهای 21 تا 24 زمان یک توهم است. اصلا واحد زمانی در جهان وجود ندارد. انسان ها برای انجام دادن کارهای دقیقشون در زندگی، حرکت زمین به دور خورشید را اندازه گیری کرده اند و به عنوان واحد های زمانی به رسمیت شناختند و طبق ان عمل میکنند.    همه چیز در زندگی تصویری از جهان های موازی است ما بی نهایت جهان موازی داریم ما بی نهایت مدار داریم و حتی در بی نهایت جهان موازی زندگی میکنیم. در یک جهانی ثروتمند هستیم در جهانی دیگر فقیر هستیم در جهانی در ارامش و صلج زندگی میکنیم و در جهانی دیگر درگیر بیماری و جنگ هستیم. یعنی واقعی ترین زمان زمان اکنون است قدرت در لحظه ی اکنون است. حتی خداوند در سوره شمس قسم یاد کرده که ما هر لحظه انسان را هدایت میکنیم. میخوام بگم که به هر چیزی باور کنی و فرکانسشو بفرستی به همان جهان هدایت خواهی شد. چه فرکانسمان با حال خوب باشد و چه بد به هر حال هدایت میشویم. سیستم مشبک سازی ذهنی همون R.A.S کارش فیلتر کردن چیزهای هست که باورش نداری یعنی اصلا  بهت اجازه نمیده تو ببینیش. باید با تمرین های ذهنی فیلتر های ذهنی را برداشت و به راحتی به جهان خواسته ها رفت. حتی ما بارها و بارها تو لایوها با استاد سفر در زمان کردیم و اگاهی های استاد رو دریافت کردیم اگاهی هایی که هنوز دانشمندان به طور قطع هنوز اثبات نشده اند. ما جسم نیستیم یک کد اگاهی در یک ذره ای هستیم که در جهان شناور هست و چون زمان وجود ندارد به همین خاطر میتوانیم زندگی های گذشته خودمان را به یاد بیاریم یا سفر به اینده کنیم یعنی به جهان موازی دیگری سفر کنیم. و تاریخ هی همش تکراری می شود. استاد میخواستین رازی رو بگین که ما هی تلاش میکنیم که خودمون رو بشناسیم یعنی باید به اصل وجودی خودمان بازگردیم باید از این چرخه خارج شویم این همون راز اشرف مخلوقات و راز خداشدن هست همان کن فیکون شدند. استاد به نظر شخصی خودم همه ی ما تلپاتی و سفر در زمان رو بلدیم و حتی انجام دادیم اما متاسفانه از قانون به ضرر خودمان استفاده کردیم یعنی به ناخواسته ها توجه کردیم همون انرژی های تاریک و تضاد.

 12. الله و نورالسماوات و الارض الله نور اسمان ها و زمین است. یعنی نور به طور طبیعی وجود دارد و در نبود نور تاریکی اتفاق می افتد یعنی عملا تاریکی وجود ندارد و در جایی که نور نیست تاریکی هست در جایی که ثروت نیست فقر است در جایی که سلامتی نیست بیماری وجود دارد. یعنی ما به طور پیش فرض و طبیعی بر روی اگاهی و ثروت و سلامتی و عشق تنظیم شده بودیم اما خاصیت این جهان ما بر اساس تضاد است و جهان با تضاد اداره می شود. به محض برخورد با تضاد کلا همه چیز را از یاد برده ایم. و به فقر و بیماری و انرژی های تاریک دچار شده ایم. انرژی تاریک خیلی از چیزها میتونه باشه از رسانه و فضای مجازی و تلوزیون پدر و اشنایان و… میتونه برای ما تضاد یا انرژی تاریک باشه اما میخوام بگم که در دل تاریکی و ظلمات نور وجو دارد. استاد خودتون در یکی از افشاها گفتید که من روزی خدا نا باور بودم یعنی در انرژی تاریک بودید اما در دل همه ی اینها هدایت به سمت نور اتفاق  افتاد. این جملات الهام های قلبی خودم بوده اند که اینجا نوشته ام.                                                                                                         میخوام بگم که به همون اندازه که در فقر زندگی کردن خیلی سخته به همون اندازه هم ثروتمند شدن راحته. به همون اندازه که در بیماری به سر بردن خیلی سخته به همون اندازه هم در سلامتی به سر بردن خیلی راحته و هزاران مثال دیگر…. هدف از زندگی فقط لذت بردن است همین. و با لذت بردن از زندگی و حس خوب  در حالت برانگیخته به جاهایی هدایت میشویم که لذت ان چند برابر الان است.                                                                                             خداوند حیاتی برحیاتی دیگر خلق کرده. جهانی بر جهانی دیگر. بهشتی بر بهشتی دیگر. زندگی بر زندگی دیگر…           o my god           اشاره به ایه قرانی خداوند در هر لحظه در حال افرینش است.                                                                                                                                                                                                            در کل و درنهایت میخوام جمع بندی کنم که قدرت در لحظه ی اکنون است و با فرکانس هایمان در لحظه هدایت می شویم. پشت تضادها راحتی است یعنی هدف از تضاد کمک کردن به ما هست. اِنّ مَعَ العُسْرِ یسْراً راستی که با سختی آسانی است. انرژی تاریک همیشه وجود دارد و ما باید هوشمندانه روی تضادهای زندگی موج سواری کنیم. ما محدود به این جهان نیستیم و به جهان های دیگر هم متعلق هستیم همه چیز(اشیا. انسان.موجود. کهکشان و ) کدینگ اگاهی و فرکانس هست یعنی با همه جهان ها میتونیم تلپاتی کنیم. در درون رویایی به رویای دیگری فکر میکنیم. ماموریت همه ما گستراندن نور. عشق و محبت و صلح و پاکی و ثروت و سلامتی است.خواستم اندکی از رسالتم را در اینجا عمل کنم. با تشکر مهدی پورجمال بهار 1399
 13. در این لینک ها ویدیوهای مکمل و جالب گذاشته ام :
 14. ماخیلی کوچک هستیم: https://youtu.be/YHXsohuZnCs
 15. عالم هستی قبل از بیگ بنگ: https://youtu.be/TxmiZfyUqqM
 16. پایان یافتن هستی https://youtu.be/8NmnfcVTepw
 17. استفاده 100 درصد از ذهن و مغز https://youtu.be/AwCB7jmsZfc
 18. تله پورت انسان https://youtu.be/JYaX6UXXiUU
 19. جهان های موازی https://youtu.be/Q5Q_OT7HhWI
 20. کلیپ خفن بافت های کیهانی از ناسا http://s10.picofile.com/file/8393575468/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7.mp4.html
0
0

رسد ادمی به جایی که به جز خدا نبیند    بنگر که تا چه حد است طیران ادمیت

0
0

با سلام

طبق گفته های فیزیک کوانتوم، اتم هیچ محدودیتی ندارد،مگر اینکه مورد مشاهده قرار گیرد. بدون حضور و در واقع توجه و تمرکز شما (ناظر) همه اتم ها با سرعتی فوق العاده به درون جهان گسترده می شوند. عمل مشاهده و توجه دقیق است که گسترش مکانی اتم ها رو کاهش می دهد و آنها رو تبدیل به واقعیت میکند. اگر انسان که به عنوان ناظر وجود نداشته باشد، اتم محدوده مشخص خود را از دست می دهد و الکترون ها و ذرات بنیادین تبدیل به موج شده با سرعت زیاد شروع میکند به دور شدن از یکدیگر و به این ترتیب همه واقعیت های ملموس ناپدید می شوند.بدون ذهن ما هیچ ذره ای، هیچ اتم و هیچ جهان مادی وجود ندارد و واقعیت با فعالیت های ذهنی ما ساخته و پرداخته می شود.

مطلب دوم اینکه طبق  آزمایش دو شکاف فیزیک کوانتوم درهم تنیدگی کوانتوم نیز وجود دارد. هنگامی که در همتنیدگی اتفاق می افتد، غیر ممکن است که بتوان یک جسم را بدون در نظر گرفتن دیگری توصیف کرد.همه چیز در هستی به هم تنیده است و اگر ما بر یک چیز اثر بگذاریم بر دیگری اثر گذاشتیم.

درباره انرژی دارک میدانیم ۲۲ درصد به صورت ماده و ۷۴ درصد آن به صورت انرژی وجود دارد. و دانشمندان یا بهتر است بگویم انسان ها انرژی دارک را با ابزارهای خود مشاهده نکرده اند. انرژی دارک ذرات کیهان رو به سمت خودش می کشه و زمین در حال گسترش هست.

نتیجه کلی: ما انسان ها، اگر بتوانیم به عنوان ناظر انرژی دارک را مورد مشاهده قرار دهیم، برای رفتار آن انرژی تاثیر می گذاریم، از طرفی با توجه به در هم تنیدگی کوانتومی نیز تغییرات منجر به تغییرات در انرژی دارک میشود، یعنی ما انسان ها یا بهتر است بگویم ما کدهای آگاهی خود جهان انرژی دارک را به واقعیت ذهنی خود تبدیل خواهیم کرد و روی آن اثر خواهیم گذاشت. این نتیجه گیری فرضیه ذهنی اینجانب است. ممنونم تا پایان مطالعه فرمودید.

 

0
0

با سلام
زندگی فرآیندی است بسیارپیچیده ولی بسیار راحت وآسان،آنگونه که بیشتر انسانها در پیچ وخم آن حیران وسرگردانند،هرچه بیشتر درآن غوطه ورشوی برحیرانی وسرگردانی خویش افزوده ای وساده گی آن،چنان راحت وساده است که افکار بیشترمااز ورود به آن غافل وهرگز بهائی برای آن قائل نبوده ونیستند واین بدین معناست که ارزشی برای آن نمی بینند که بهایی برایش بپردازند وباسختی وتلاش فراوان وبیهوده در پی چیزی هستند که در بیرون ومحیط پیرامونشان وجود دارد،درحالیکه زندگی واقعی وحقیقی دربیرون نبوده وهرچه در بیرون مشاهده میشود فقط سایه ای از پژواک نور درون است.درواقع زنده بودن بیرونی وزندگانی درونی است،یعنی زنده بودن ضمیر یا ذهن خودآگاه وزندگانی ضمیر یا ذهن ناخودآگاه ماست،وبر روشن وآشکاراست که زنده بودن در لحظه وزندگی بدون حضور زمان ولحظات است،زندگی بی زمان وبی مکان(انرژی لامکان،ولازمان=آفریدگار)مبیاشد،واین همان ۹۹درصد(ذهن ناخودآگاه) جناب استاد همتی در برابر ۱درصد(ذهن خودآگاه) خواهد بود.با توجه به قوانین فیزیک که برهمگان هویداست پس اثر انرژی نامحدود بر انرژیهای محدود امری بسیار ساده وروان وهم اکنون نیز جاری وساری است،
تنها تفاوت در اینست که بنظر بنده تنها ۱درصد از افراد در این پیکار پیروزند،وباقی تنها مشاهده گر ودر حسرت وغم واندوه بسر میبرند واین همان قانون ارتعاش که مافوق قانون جذب واز تمامی مطالب اساتید حذف ویا شفاف عرضه نمی گردد،ومطالب وکتاب فراسوی شفای ذهن نیز افشای همین قانون از زاویه ونگاه بنظرم ساده تریست اگر من وشما در آمادگی دریافت آن آماده بوده وباشیم.
با تقدیم بهترین آرزوها که همان آمادگی روزافزون بشر جهت درک واحساس این افشا یات ،افراد انگشت شماری چون استاد امیر همتی باشند.
شاگرد همیشه ی خردمندی
اسداله سلیمانی

0
1

سلام و عرض ادب خدمت استاد عزیز و پر انرژی و بزرگوار و دوستان گل در این جمع.

نمیدونم چطوری بگم و از کجا شروع کنم پس عذرمیخوام اگر پراکنده گویی کردم : انرژی ها چند دسته هستن انرژی الکترو مغناطیسی انرژی جاذبه انرژی دارک انرژی هسته ای قوی و ضعیف و انرژی پنجمی که تمام ذرات رو در برمیگیره و تا کنون به اسم های مختلفی مانند انرژی طبیعت و … نامگذاری شده
دارک انرژی: انرژی که باعث میشه کیهان منبسط بشه 68 درصد انرژی کیهان رو شامل میشه و با توجه به ایه ی قران که میگه ما اسمان هارا فراخ افریدیم و همواره گسترش میدیم و ایه ی دیگر اینکه گفته شده ما زمین و اسمان بهم چسبیده و ما ان را از هم جدا ساختیم این پایه بر انرژی داره که باعث گسترش کیهان و جهان با سرعت بسیار بالایی انجام میگیره
ما انسان ها تماما انرژی هستیم از تمام ذرات آسمان ها و زمین و گیاهان و جانوران و کوه ها و هرچه و هرچه هست در ما وجود داره پس درنتیجه ما میتوانیم با تله پاتی بر روی هرررررررچیییییییییییزی چه در اسمان ها و چه در زمین اثر بگذاریم و دریافت و ارسال داشته باشیم “در زمین و آسمان ها نشانه هایی هست برای قومی که می اندیشند.

ریز ترین موجودی که در هستی وجود داره مثل الکترون دائما در حال حرکت هست و جابه جا میشه درست مثل ما انسان ها که از دائم از جهانی به جهان دیگه منتقل میشیم و بسیار سیال هستیم مثل نور ستاره ای که سال هاست از بین رفته و اما نور اون پس از میلیون سال نوری به ما میرسه کافیه وقتی تو اسمون پیداش میکنیم و دوباره چشم ازش برداریم میبینیم که دیگه اون ستاره نیس و وجود نداره.

پس چیزی که من دریافت کردم چیزی که بین ذرات کوانتوم و دارک انرژی و کدینگ اگاهی هست : سکوت ذهن و انرژی کامل درونی خودِبرتر ماست که میتونه مارو در تمام جوانب جهان سیال و روان و بی محدودیت کنه

0
0

با درود بر استاد همتی عزیز و همه همراهان گرامی
خداوند نور (وجود بخش)آسمان ها و زمین است و درواقع انرژی جاری در لحظه ،انرژی منبع و شاید همان انرژی کوانتومی باشد و همین طور آگاهی مطلق که در هرلحظه کدینگ های آگهی را در جهان منتشر می کند انرژی دارک هم همان تضاد ها هستند که به گسترش جهان کمک می کنند. جایی که عشق باشه ما به عنوان کدینگ های آگاهی به منبع(خدا) متصل میشویم مثل یک لامپ که برق در آن جریان دارد و خود منبع نور می شود.در این لحظه انرژی دارک بی اثرمیشود، ما هدایت میشویم انرژی تجمع می یابد و ماخالق میشویم در آیه ۳۵ سوره نور گفته شده:
خدا نور (وجودبخش) آسمانها و زمین است، داستان نورش به مشکاتی ماند که در آن روشن چراغی باشد و آن چراغ در میان شیشه‌ای که از تلألؤ آن گویی ستاره‌ای است درخشان، و روشن از درخت مبارک زیتون که (با آنکه) شرقی و غربی نیست (شرق و غرب جهان بدان فروزان است) و بی‌آنکه آتشی آن را برافروزد خود به خود (جهانی را) روشنی بخشد، پرتو آن نور (حقیقت) بر روی نور (معرفت) قرار گرفته است. و خدا هر که
را خواهد به نور خود (و اشراقات وحی خویش) هدایت کند و (این) مثلها را خدا برای مردم (هوشمند) می‌زند (که به راه معرفتش هدایت یابند) و خدا به همه امور داناست!
ولی اگر اتصالمون با منبع قطع بشه در واقع با انرژی دارک هم فرکانس میشیم با ظلمات و عاقبت بدی در انتظارمونه :
آبه ۲۵۷ سوره بقره
اللّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُواْ یُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّوُرِ
خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده‌اند.
آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مى‌برد
وَالَّذِینَ کَفَرُواْ أَوْلِیَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ
و [لى‌] کسانى که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان [همان عصیانگران=] طاغوتند
یُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَی الظُّلُمَاتِ
که آنان را از روشنایى به سوى تاریکی ها به در مى‌ برند.
أُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ
آنان اهل آتشند که خود، در آن جاودانند.

0
0

با سلام و درود خدمت استاد همتی عزیز و همراهان گروه بین المللی :

انرژی کوانتومی و کدینگ آگاهی و انرژی تاریک مثل ستونهای یک سه پایه هستند که رویه ی اون رو مالتی ورس یا جهانهای چند گانه تشکیل میدهد و ما بخشی از یک مالتی ورس هستیم و اگر فضا بینهایت باشه تعداد بیشماری دنیا وجود دارد که اگر ما بتونیم به اونها سفر کنیم دنیاهای متفاوتی رو میبینیم شاید بعضیهاش شبیه دنیای ما باشه و یکی کپی ما اونجا باشه با همین ویژگی ها و در دنیای دیگر شبیه ما ولی با ویژگیهای خیلی برتر ما ودر دنیای دیگر شبیه ما با ویژگیهای بدتر از ما و دردنیای دیگر اصلا چیزی به اسم ماده وجود نداشته باشه و در دنیاهای بینهایت متفاوت دیگر و با تکاملهای بسیار متفاوت دیگر که مغزتون سوت بلبلی میزنه و به عبارتی دنیای ما یکی از چندین دنیای ممکن است

0
0

به نام خدایی که به انسان چیزی را آموخت که نمیتوانست یاد بگیرد
سلام به خوشبخت ترین جهانیان
سلام به هدایت شدگان
سلام به کسایی که به دنبال حقیقت وجودی شان هستند
دوست خوب من خوشحالم که اینجا هستم تا به وظیفم عمل کنم
خوشحالم که این لطف در حقم شد تا بتونم از چیزی بگم که باید گفته میشد
خوشحالم که از چیز هایی حرف میزنم که چون باور شدند خلق شدند
ماجرا رو از اونجایی شروع میکنم که بطور تصادفی و از طریق ی مسابقه توی تلویزیون نسبت به تلپاتی کنجکاو شدم.سعی کردم که تحقیق کنم دربارش و وارد یوتوب شدم و جستجو کردم تا به واژه تلپاتی ذهن به ذهن رسیدم و وقتی که این فایل رو باز کردم برای اولین بار با استاد همتی آشنا شدم گرچه تقریبا چیز زیادی از حرفهاشون رو نفهمیدم اما ی حسی منو بیشتر کنجکاو کرد که ببینم این آدم کی هست و از چی حرف میزنه.این شد که تصمیم گرفتم بیشتر بگردم تا فهمیدم که نویسنده کتاب فراسوی جذب هستند و وقتی که دیدم دو فصل از این کتاب رو رایگان اراعه دادند تصمیم گرفتم که این کتاب رو بخونم.
وقتی که وارد فصل دوم شدم ی چیزی برام عجیب بود.دقیقا همون جایی که به این عبارت رسیدم:
احساس خوب=خلق خواسته=اتفاق خوب
احساس بد=خلق ناخواسته=اتفاق بد
این کلمات توی ی کادر رنگی نوشته شده بود و من در کمال تعجب این کلمات رو از چپ به راست خوندم چون دیدم که بینشون مساوی هستش متوجه نشدم و ازشون گذشتم تا اینکه وقتی به آخرهای صفحه رسیدم چشمم باز به اون کلمات افتاد اما اینبار اتفاقی از سمت راست خوندم و تازه متوجه شدم که چی میگه.
با خودم گفتم آخه چرا باید بین این کلمات مساوی باشه چرا نباید چیزی شبیه شماره یا فلش باشه که هم بترتیب خونده بشه هم آدم کمتر گیج بشه.
جوابی نداشتم همین شد که از اون صفحه گذشتم و اون فصل هم خوندم.
اما بعد از چند روز وقتی درباره فراسوی جذب فهمیدم دونستم که چرا بین اون کلمات مساوی نوشته شده بود.۲تا دلیل براش پیدا کردم:
اول اینکه زمان ی دروغ بزرگه.و دلیل دوم این بود که تفاوتی بین احساس خوب تا خلق اتفاق خوب وجود نداره.یعنی همه چیز تو لحظه‌ اتفاق میفته.اینکه ما درگیر روزمرگی میشیم و از قوانین فاصله میگیریم سفرهای بیشماری رو که هر روز داریم به جهان های موازی رو متوجه نمیشیم.
ما نمیتونیم درک کنیم که چجوری داریم خودمون رو محدود میکنیم به زمینی بودن.
میدونید برای ما سخته که باور کنیم مسعولیت همه اتفاقات زندگیمون گردن خودمونه.واسمون سخته که تغییر کنیم چون میترسیم که سرمون رو از زیر برف دربیاریم.
اما واقعیت اینجاست تا لحظه ای که قانون رو باور نکنیم نمیتونیم ازش استفاده کنیم.دارم از انرژی کوانتوم حرف میزنم.همون چیزی که مهمترین اصل برای رسیدن به خواسته هامونه.میدونم که ازش خبر دارید که الان اینجایید ولی بذارید ی توضیح مختصر دربارش بهتون بدم.
یعنی دو ذره وقتی یکبار با هم ملاقاتی داشته باشند آگاهی های هوشمندانه ای را ناخداگاه از هم ذخیره میکنن که اگر یکی دچار تغییر شد دیگری توی هر فاصله ای از اون ذره هم که باشد در لحظه تغییر میکند.
این دقیقا همون چیزی بود که من نمیدونستم.این همون جایی بود که انگار میلنگید.
من نمیدونستم هر چیزی رو میشه عوض کرد.میشه تغییر داد.
برسد بجایی انسان که بجز خدا نبیند
رازی که وجود داشت این بود که ما نمیتونستیم بفهمیم که چقدر به خدا نزدیکیم.نمیتونستیم باورش کنیم چون حس میکردیم چیزی عجیب و ماورایی هست که فقط بلده ناراحتی ما رو ببینه و به ما بخنده.
انگار همه توی ذهنامون چیزی رو ساخته بودیم که از ما خیلی دور بود.که ما رو نمیفهمید.که کاری بکار ما نداشت.نه سرنوشت ما براش مهم بود نه حتی ی راه جلوی پامون می ذاشت که بتونیم برسیم به چیزی که میخوایم.
اما درست وقتی که فکرش رو نمی کردیم
معجزه اتفاق افتاد.
وقتی خدا رو شناختیم و باور کردیم که نه این اون چیزی نبود که برای ما تعریف میکردن این اون خالقی نبود که برامون ساخته بودن فهمیدیم که خدا درون ما در جریان است.خدا ما رو بی نیاز آفرید از هر آنچیزی که بیرون ما بود وقتی که درکش کردیم فهمیدیم که ما خدا کوچولو هستیم ما از جنس خداییم.
آخه مگه میشه تو از جنس خدا باشی و کمکت نکنه؟
میشه ما رو ول کرده باشه و کاری بکارمون نداشته باشه؟
میشه بگی نجاتم بده و نجاتت نده؟
میشه جز اون دل از هر چیزی بکنی و صداش کنی محلت نده؟
خدایی که از جنس توست خدایی که تو وجود تو جریان داره

تو نامت عشق
کلامت عشق
تمام خلق و خویت عشق
منم مخلوق
منم بیتاب لذت ها
منم جا مانده از این عشق
تو آن آیینه ای هستی
که چشم از روی تو بستم…
و تو با مهر والایت
مرا بخشیدی و خواندی
برایم قصه ای از عشق..
خدایا عشق تو یعنی
چه خوشحالم تو را دارم
مرا از من رهایم کن
خدایا دوستت دارم…

ولی چجوری از من رها بشیم؟
بذارید ی مثال از زندگی کریس گاردنر نویسنده کتاب در جستجوی خوشبختی که از ثرتمندترین آدمهای دنیاست بزنم.
اون کسی بود که با پسر۱۴ماهش توی دستشویی ایستگاه قطار می خوابید.کریس گذشتش رو اینجوری تعریف میکنه:ی روز در حالی که با پسرم توی دستشویی خوابیده بودیم از خودم پرسیدم چطور شد که اینجوری شدش؟
اما جوابش برام از اینم تلختر بود.با خودم گفتم خودم باعث این وضع شدم.اونجا بود که تصمیم گرفتم زندگیم رو تغییر بدم.
کریس درباره اینکه میخواد بقیه عمرش چکار کنه میگه:اگه کاری رو که میکنی عاشقش نباشی هر روز داری خودت رو در خطر قرار میدی. میخوام بهترین نسخه خودم باشم و در نهایت کریس گاردنر های دنیا رو پیدا کنم و ازشون حمایت کنم.

میدونید من میگم خدا از جنس انرژی هستش دقیقا مثل ما.پس ما وقتی یاد گرفتیم که هرچیزی که تصور کنیم رو میسازیمش یا هر چیزی رو بخوایم میشه جذبش کنیم پس باید خودمون رو بخدایی برسونیم که از نظر من تمام دلیل خلق جهان ها بوده و هست.
خدا بینهایته.خدا لایتناهی هستش.ما آفریده نشدیم مگه اینکه درک کنیم باید به بینهایت نزدیک بشیم.باید فراتر از این زندان جسم این پوست و زمین باشیم.
میدونید چیه؟!از نظر من کدینگ آگاهی یعنی چجوری به خدا که بینهایت هست برسیم.هیچ پیامبری نیامده مگه اینکه ما رو به خدا شدنمون نزدیک کنه.
ما ز بالاییم و بالا میرویم
خود ز آنجاییم و آنجا میرویم
توی ی قسمتی از کتاب فراسو خوندم که میگفت خدا خودش رو توسط زندگی ما تجربه میکنه.
این همون چیزیه که باید میشنیدید
پس اگه خودمون رو رازی کردیم که از بینهایت کم بخوایم یا برای رسیدن به بینهایت درونمون کوتاهی کردیم داریم بینهایت رو کوچک فرض میکنیم و این همون کفره.

اما بریم سراغ انرژی کوانتومی
وقتی که فهمیدیم چرا ما کدینگ آگاهی هستیم و باید خدا بشیم دیگه درک انرژی کوانتومی برامون راحت میشه.وقتی تونستیم بفهمیم که خدا داره ما رو با این قدرت عظیم بسمت خودش میکشه درک اینکه همه ذرات هم از انرژی هستن خیلی برامون سخت نمیشه.
ساده بگم هرچیزی که میبینید و نمیبینید در حال تلاش برای ارتباط با شماست چون اونم مثل شما از جنس انرژیه.فقط گاهی نمیشنویم چون اون فرکانسش با ما فرق داره
پس خیلی خوب بقولی هر چیزی شبیه خودش رو جذب میکنه
ثروت کسی رو جذب خواهد کرد که توانایی رسیدن به فرکانسش رو داشته باشه
قدرت هم همین طور
پس اینجوریه که افراد هم فرکانس رو هم کنار هم دیگه قرار میده میدونید یجورایی مو لای درزش نمیره
و از نشانه ها او اینکه همسرانی از جنس خودتان برایتان آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید
21,الروم
این آیه دقیقا به ما میگه که کسانی رو در راه شما قرار خواهیم داد که از جنس شما هستند.یعنی هم فرکانسیهاتون.
وقتی که درک کردیم قرآن از هم فرکانسی به این واضحی به عنوان قانون جذب حرف زده دیگه متوجه میشیم که راه چیه.
ولی با این اشاره ها ی سوال پیش میاد
اونم اینه که ما که راه خوشبختی رو شناختیم ما فهمیدیم که راز خدا شدن چیه که چجوری هر چیزی رو میشه بدست بیاریم پس چرا این همه آدم هست که شکست میخوره
که نمیتونه موفق بشه
که کم میاره
که درگیر انواع و اقسام مشکلات و مریضی ها میشه.
واقعیت اینه اگه روزی برسه که هیچ فردی فقیر نباشه همه ثروتمند باشن همه توی بهترین شرایط باشن بهترین رابطه ها رو تجربه کنن و همه بتونن تا جایی که میشه به خدا شدنشون نزدیک بشن پس دیگه چجوری قراره پیشرفتی شکل بگیره؟ تصور کنید همه بهترین ماشین دنیا رو سوار بشن واقعا دیگه کسی بفکر این میفته که تلاش کنه؟
اگه تضادی نباشه نمیشه پیشرفت کرد نمیشه بزرگ شد نمیشه بالا رفت نمیشه خدا شد.
یکی از چیزهایی که توی قرآن بارها و بارها به اون اشاره شده ظلمات هستش

خدا یاری دهنده اهل ایمان است که آنها را از تاریکی ها بسوی روشنایی میبرد
257بقره
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
واژه ظلمات در قرآن در مثالهای متعددی تکرار شده اما بطور کلی میشه اون رو معادل انرژی تاریک(dark energy)دونست.این کلمه در قران در مقابل نور قرار گرفته.
این درواقع همون تضادی هستش که وجود داره.اما انرژی تاریک تنها محدود به آسمان ها نیست.درواقع انرژی تاریک رو میشه به عنوان چیزی دونست که مانع ظهور نور میشه.نور هم میشه هرچیزی که باعث تقویت و قدرتمند شدن فرکانس میشه دونست‌.
پس هرچیزی که ما رو از خدا شدن دور کنه میشه انرژی تاریک هرچیزی که از ما جرعت رو بگیره،احساس ما رو بد کنه،ما رو از مسیرمون دور کنه میشه انرژی تاریک.
حالا میتونیم بفهمیم که انرژی تاریک توی زندگی کریس گاردنر بقول خودش همون باورهای محدودی بوده که باعث میشده یکی از موفق ترین افراد فعلی جهان توی دستشویی زندگی کنه.همون ظلماتی که قدرت تغییر رو ازش می‌گرفته.اما اون در نهایت تونست خودش رو باور کنه و بفهمه که حق هیچ آدمی نیست که زندگی بدی داشته باشه و همین کدینگ آگاهی بوده که زندگیش رو متحول کرده.واقعیت اینه کریس گاردنر فهمید که انرژی کوانتومی ذرات چجوری عمل میکنه پس تصمیم گرفت که خودش رو به ثروت برسونه اینجوری به فرکانسی رسید که شایسته این همه ثروت شد
اما امثال کریس تو دنیا کم نیستند…

ی مدتی با خودم فکر میکردم که ما تونستیم چیزهایی رو از امیر همتی یاد بگیریم و روز بروز این آدم ماموریت فاش کردن چیزهای بیشتری میشه برامون.اما بعدش گفتم که خب تا کی؟
تا کی فقط باید منتظر بمونیم تا ی آدم همه مسیر رو بهمون نشون بده؟
اصلا اون چجوری میتونه اینکار رو تنهایی انجام بده؟
فقط اونه که همچین مسعولیتی داره؟
اما بعدش به این نتیجه رسیدم که واقعا نمیشه اینجوری فکر کرد.فهمیدم که امیر همتی نباید تنها باشه توی این راه و قطعا هم نیست.
همین الان لطفا ی جنگل سرسبز رو با کلی درخت زیبا تصور کنید با پرنده هایی رنگارنگ که توی اون جنگل هست و ی آسمون آبی که بالای این همه زیبایی داره خودنمایی میکنه.حالا از این جنگل با این درختان تنومند و سرسبز و این آسمون زیبا عکس میگیریم.
این تصویر رو گوشه ی ذهنتون داشته باشید.حالا به زندگی امیر همتی و کاری که داره انجام میده میرسیم همه چیزهایی که استاد در حال بررسی و توضیح و تشریحشون هستند در نهایت مثل تکه های پازل کنار هم قرار میگیرن.اما این فقط بخشی از اون عکسه.این فقط یکی از درختهای اون جنگل زیباست.و بقیه جزئیات جنگل مثل آسمونش و پرندهاش و بقیه درختهاش زندگی خدا کوچولوهای دیگست که داره مثل پازل کنار هم چیده میشه.توی این مساله شکی نیست که پازل امیر همتی زیباست اما وقتی که همه ی ما پازل زندگیمون رو کامل کنیم و با گذشتن از هر نوع انرژی تاریک راه خداشدنمون رو ادامه بدیم پازل ما هم کامل میشه و از کنار هم قرار دادن این پازلهایی که خودمون ساختیم تصویری کاملتر و زیبا تر از جنگل رو خواهیم ساخت.
راستی تو کجای این پازل رو میسازی؟؟؟؟

#تقدیم به همه ی خدا کوچولوها
#علی اباذری

0
0

به نام خدایی که به انسان چیزی را آموخت که نمیتوانست یاد بگیرد
سلام به خوشبخت ترین جهانیان
سلام به هدایت شدگان
سلام به کسایی که به دنبال حقیقت وجودی شان هستند
دوست خوب من خوشحالم که اینجا هستم تا به وظیفم عمل کنم
خوشحالم که این لطف در حقم شد تا بتونم از چیزی بگم که باید گفته میشد
خوشحالم که از چیز هایی حرف میزنم که چون باور شدند خلق شدند
ماجرا رو از اونجایی شروع میکنم که بطور تصادفی و از طریق ی مسابقه توی تلویزیون نسبت به تلپاتی کنجکاو شدم.سعی کردم که تحقیق کنم دربارش و وارد یوتوب شدم و جستجو کردم تا به واژه تلپاتی ذهن به ذهن رسیدم و وقتی که این فایل رو باز کردم برای اولین بار با استاد همتی آشنا شدم گرچه تقریبا چیز زیادی از حرفهاشون رو نفهمیدم اما ی حسی منو بیشتر کنجکاو کرد که ببینم این آدم کی هست و از چی حرف میزنه.این شد که تصمیم گرفتم بیشتر بگردم تا فهمیدم که نویسنده کتاب فراسوی جذب هستند و وقتی که دیدم دو فصل از این کتاب رو رایگان اراعه دادند تصمیم گرفتم که این کتاب رو بخونم.
وقتی که وارد فصل دوم شدم ی چیزی برام عجیب بود.دقیقا همون جایی که به این عبارت رسیدم:
احساس خوب=خلق خواسته=اتفاق خوب
احساس بد=خلق ناخواسته=اتفاق بد
این کلمات توی ی کادر رنگی نوشته شده بود و من در کمال تعجب این کلمات رو از چپ به راست خوندم چون دیدم که بینشون مساوی هستش متوجه نشدم و ازشون گذشتم تا اینکه وقتی به آخرهای صفحه رسیدم چشمم باز به اون کلمات افتاد اما اینبار اتفاقی از سمت راست خوندم و تازه متوجه شدم که چی میگه.
با خودم گفتم آخه چرا باید بین این کلمات مساوی باشه چرا نباید چیزی شبیه شماره یا فلش باشه که هم بترتیب خونده بشه هم آدم کمتر گیج بشه.
جوابی نداشتم همین شد که از اون صفحه گذشتم و اون فصل هم خوندم.
اما بعد از چند روز وقتی درباره فراسوی جذب فهمیدم دونستم که چرا بین اون کلمات مساوی نوشته شده بود.۲تا دلیل براش پیدا کردم:
اول اینکه زمان ی دروغ بزرگه.و دلیل دوم این بود که تفاوتی بین احساس خوب تا خلق اتفاق خوب وجود نداره.یعنی همه چیز تو لحظه‌ اتفاق میفته.اینکه ما درگیر روزمرگی میشیم و از قوانین فاصله میگیریم سفرهای بیشماری رو که هر روز داریم به جهان های موازی رو متوجه نمیشیم.
ما نمیتونیم درک کنیم که چجوری داریم خودمون رو محدود میکنیم به زمینی بودن.
میدونید برای ما سخته که باور کنیم مسعولیت همه اتفاقات زندگیمون گردن خودمونه.واسمون سخته که تغییر کنیم چون میترسیم که سرمون رو از زیر برف دربیاریم.
اما واقعیت اینجاست تا لحظه ای که قانون رو باور نکنیم نمیتونیم ازش استفاده کنیم.دارم از انرژی کوانتوم حرف میزنم.همون چیزی که مهمترین اصل برای رسیدن به خواسته هامونه.میدونم که ازش خبر دارید که الان اینجایید ولی بذارید ی توضیح مختصر دربارش بهتون بدم.
یعنی دو ذره وقتی یکبار با هم ملاقاتی داشته باشند آگاهی های هوشمندانه ای را ناخداگاه از هم ذخیره میکنن که اگر یکی دچار تغییر شد دیگری توی هر فاصله ای از اون ذره هم که باشد در لحظه تغییر میکند.
این دقیقا همون چیزی بود که من نمیدونستم.این همون جایی بود که انگار میلنگید.
من نمیدونستم هر چیزی رو میشه عوض کرد.میشه تغییر داد.
برسد بجایی انسان که بجز خدا نبیند
رازی که وجود داشت این بود که ما نمیتونستیم بفهمیم که چقدر به خدا نزدیکیم.نمیتونستیم باورش کنیم چون حس میکردیم چیزی عجیب و ماورایی هست که فقط بلده ناراحتی ما رو ببینه و به ما بخنده.
انگار همه توی ذهنامون چیزی رو ساخته بودیم که از ما خیلی دور بود.که ما رو نمیفهمید.که کاری بکار ما نداشت.نه سرنوشت ما براش مهم بود نه حتی ی راه جلوی پامون می ذاشت که بتونیم برسیم به چیزی که میخوایم.
اما درست وقتی که فکرش رو نمی کردیم
معجزه اتفاق افتاد.
وقتی خدا رو شناختیم و باور کردیم که نه این اون چیزی نبود که برای ما تعریف میکردن این اون خالقی نبود که برامون ساخته بودن فهمیدیم که خدا درون ما در جریان است.خدا ما رو بی نیاز آفرید از هر آنچیزی که بیرون ما بود وقتی که درکش کردیم فهمیدیم که ما خدا کوچولو هستیم ما از جنس خداییم.
آخه مگه میشه تو از جنس خدا باشی و کمکت نکنه؟
میشه ما رو ول کرده باشه و کاری بکارمون نداشته باشه؟
میشه بگی نجاتم بده و نجاتت نده؟
میشه جز اون دل از هر چیزی بکنی و صداش کنی محلت نده؟
خدایی که از جنس توست خدایی که تو وجود تو جریان داره

تو نامت عشق
کلامت عشق
تمام خلق و خویت عشق
منم مخلوق
منم بیتاب لذت ها
منم جا مانده از این عشق
تو آن آیینه ای هستی
که چشم از روی تو بستم…
و تو با مهر والایت
مرا بخشیدی و خواندی
برایم قصه ای از عشق..
خدایا عشق تو یعنی
چه خوشحالم تو را دارم
مرا از من رهایم کن
خدایا دوستت دارم…

ولی چجوری از من رها بشیم؟
بذارید ی مثال از زندگی کریس گاردنر نویسنده کتاب در جستجوی خوشبختی که از ثرتمندترین آدمهای دنیاست بزنم.
اون کسی بود که با پسر۱۴ماهش توی دستشویی ایستگاه قطار می خوابید.کریس گذشتش رو اینجوری تعریف میکنه:ی روز در حالی که با پسرم توی دستشویی خوابیده بودیم از خودم پرسیدم چطور شد که اینجوری شدش؟
اما جوابش برام از اینم تلختر بود.با خودم گفتم خودم باعث این وضع شدم.اونجا بود که تصمیم گرفتم زندگیم رو تغییر بدم.
کریس درباره اینکه میخواد بقیه عمرش چکار کنه میگه:اگه کاری رو که میکنی عاشقش نباشی هر روز داری خودت رو در خطر قرار میدی. میخوام بهترین نسخه خودم باشم و در نهایت کریس گاردنر های دنیا رو پیدا کنم و ازشون حمایت کنم.

میدونید من میگم خدا از جنس انرژی هستش دقیقا مثل ما.پس ما وقتی یاد گرفتیم که هرچیزی که تصور کنیم رو میسازیمش یا هر چیزی رو بخوایم میشه جذبش کنیم پس باید خودمون رو بخدایی برسونیم که از نظر من تمام دلیل خلق جهان ها بوده و هست.
خدا بینهایته.خدا لایتناهی هستش.ما آفریده نشدیم مگه اینکه درک کنیم باید به بینهایت نزدیک بشیم.باید فراتر از این زندان جسم این پوست و زمین باشیم.
میدونید چیه؟!از نظر من کدینگ آگاهی یعنی چجوری به خدا که بینهایت هست برسیم.هیچ پیامبری نیامده مگه اینکه ما رو به خدا شدنمون نزدیک کنه.
ما ز بالاییم و بالا میرویم
خود ز آنجاییم و آنجا میرویم
توی ی قسمتی از کتاب فراسو خوندم که میگفت خدا خودش رو توسط زندگی ما تجربه میکنه.
این همون چیزیه که باید میشنیدید
پس اگه خودمون رو رازی کردیم که از بینهایت کم بخوایم یا برای رسیدن به بینهایت درونمون کوتاهی کردیم داریم بینهایت رو کوچک فرض میکنیم و این همون کفره.

اما بریم سراغ انرژی کوانتومی
وقتی که فهمیدیم چرا ما کدینگ آگاهی هستیم و باید خدا بشیم دیگه درک انرژی کوانتومی برامون راحت میشه.وقتی تونستیم بفهمیم که خدا داره ما رو با این قدرت عظیم بسمت خودش میکشه درک اینکه همه ذرات هم از انرژی هستن خیلی برامون سخت نمیشه.
ساده بگم هرچیزی که میبینید و نمیبینید در حال تلاش برای ارتباط با شماست چون اونم مثل شما از جنس انرژیه.فقط گاهی نمیشنویم چون اون فرکانسش با ما فرق داره
پس خیلی خوب بقولی هر چیزی شبیه خودش رو جذب میکنه
ثروت کسی رو جذب خواهد کرد که توانایی رسیدن به فرکانسش رو داشته باشه
قدرت هم همین طور
پس اینجوریه که افراد هم فرکانس رو هم کنار هم دیگه قرار میده میدونید یجورایی مو لای درزش نمیره
و از نشانه ها او اینکه همسرانی از جنس خودتان برایتان آفرید تا در کنار آنها آرامش یابید
21,الروم
این آیه دقیقا به ما میگه که کسانی رو در راه شما قرار خواهیم داد که از جنس شما هستند.یعنی هم فرکانسیهاتون.
وقتی که درک کردیم قرآن از هم فرکانسی به این واضحی به عنوان قانون جذب حرف زده دیگه متوجه میشیم که راه چیه.
ولی با این اشاره ها ی سوال پیش میاد
اونم اینه که ما که راه خوشبختی رو شناختیم ما فهمیدیم که راز خدا شدن چیه که چجوری هر چیزی رو میشه بدست بیاریم پس چرا این همه آدم هست که شکست میخوره
که نمیتونه موفق بشه
که کم میاره
که درگیر انواع و اقسام مشکلات و مریضی ها میشه.
واقعیت اینه اگه روزی برسه که هیچ فردی فقیر نباشه همه ثروتمند باشن همه توی بهترین شرایط باشن بهترین رابطه ها رو تجربه کنن و همه بتونن تا جایی که میشه به خدا شدنشون نزدیک بشن پس دیگه چجوری قراره پیشرفتی شکل بگیره؟ تصور کنید همه بهترین ماشین دنیا رو سوار بشن واقعا دیگه کسی بفکر این میفته که تلاش کنه؟
اگه تضادی نباشه نمیشه پیشرفت کرد نمیشه بزرگ شد نمیشه بالا رفت نمیشه خدا شد.
یکی از چیزهایی که توی قرآن بارها و بارها به اون اشاره شده ظلمات هستش

خدا یاری دهنده اهل ایمان است که آنها را از تاریکی ها بسوی روشنایی میبرد
257بقره
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
واژه ظلمات در قرآن در مثالهای متعددی تکرار شده اما بطور کلی میشه اون رو معادل انرژی تاریک(dark energy)دونست.این کلمه در قران در مقابل نور قرار گرفته.
این درواقع همون تضادی هستش که وجود داره.اما انرژی تاریک تنها محدود به آسمان ها نیست.درواقع انرژی تاریک رو میشه به عنوان چیزی دونست که مانع ظهور نور میشه.نور هم میشه هرچیزی که باعث تقویت و قدرتمند شدن فرکانس میشه دونست‌.
پس هرچیزی که ما رو از خدا شدن دور کنه میشه انرژی تاریک هرچیزی که از ما جرعت رو بگیره،احساس ما رو بد کنه،ما رو از مسیرمون دور کنه میشه انرژی تاریک.
حالا میتونیم بفهمیم که انرژی تاریک توی زندگی کریس گاردنر بقول خودش همون باورهای محدودی بوده که باعث میشده یکی از موفق ترین افراد فعلی جهان توی دستشویی زندگی کنه.همون ظلماتی که قدرت تغییر رو ازش می‌گرفته.اما اون در نهایت تونست خودش رو باور کنه و بفهمه که حق هیچ آدمی نیست که زندگی بدی داشته باشه و همین کدینگ آگاهی بوده که زندگیش رو متحول کرده.واقعیت اینه کریس گاردنر فهمید که انرژی کوانتومی ذرات چجوری عمل میکنه پس تصمیم گرفت که خودش رو به ثروت برسونه اینجوری به فرکانسی رسید که شایسته این همه ثروت شد
اما امثال کریس تو دنیا کم نیستند…

ی مدتی با خودم فکر میکردم که ما تونستیم چیزهایی رو از امیر همتی یاد بگیریم و روز بروز این آدم ماموریت فاش کردن چیزهای بیشتری میشه برامون.اما بعدش گفتم که خب تا کی؟
تا کی فقط باید منتظر بمونیم تا ی آدم همه مسیر رو بهمون نشون بده؟
اصلا اون چجوری میتونه اینکار رو تنهایی انجام بده؟
فقط اونه که همچین مسعولیتی داره؟
اما بعدش به این نتیجه رسیدم که واقعا نمیشه اینجوری فکر کرد.فهمیدم که امیر همتی نباید تنها باشه توی این راه و قطعا هم نیست.
همین الان لطفا ی جنگل سرسبز رو با کلی درخت زیبا تصور کنید با پرنده هایی رنگارنگ که توی اون جنگل هست و ی آسمون آبی که بالای این همه زیبایی داره خودنمایی میکنه.حالا از این جنگل با این درختان تنومند و سرسبز و این آسمون زیبا عکس میگیریم.
این تصویر رو گوشه ی ذهنتون داشته باشید.حالا به زندگی امیر همتی و کاری که داره انجام میده میرسیم همه چیزهایی که استاد در حال بررسی و توضیح و تشریحشون هستند در نهایت مثل تکه های پازل کنار هم قرار میگیرن.اما این فقط بخشی از اون عکسه.این فقط یکی از درختهای اون جنگل زیباست.و بقیه جزئیات جنگل مثل آسمونش و پرندهاش و بقیه درختهاش زندگی خدا کوچولوهای دیگست که داره مثل پازل کنار هم چیده میشه.توی این مساله شکی نیست که پازل امیر همتی زیباست اما وقتی که همه ی ما پازل زندگیمون رو کامل کنیم و با گذشتن از هر نوع انرژی تاریک راه خداشدنمون رو ادامه بدیم پازل ما هم کامل میشه و از کنار هم قرار دادن این پازلهایی که خودمون ساختیم تصویری کاملتر و زیبا تر از جنگل رو خواهیم ساخت.
راستی تو کجای این پازل رو میسازی؟؟؟؟

#تقدیم به همه ی خدا کوچولوها
#علی اباذری

0
0

سلام همه دوستان عزيز

سال ٩٩سال پرجذبي براتون باشه

من  از كتاب فراسو و دو جلسه افشاي رايگان تله پاتي استفاده كردم

تونستم اول از اينكه مبلغ چهار ميليون تومان پول جذب كنم

دوم اينكه يك دختر كوچولو دارم وقتي خوابه باهاش تله پاتي ميكنم دستش رو ميگيرم و اون تو خواب ناز كه هست دست من رو ميگيره

تازه كتاب فراسو تموم نشده تموم بشه چي ميشه

0
2

سلام ریز ذره  کوانتوم  ماهیت  ثابتی  است  که به واسطه اندیشیدن ودرک  کردن  می تواند  به هر شکل  و ماهیتی  در بیاید  ذره کوانتوم  از لحظه  انفجار  بینگ بنگ به وجود می آید وبه واسط تکامل وفرکانس بالا  به ماهیت چیز در می آید  مهم این است که  چگونه سیر تکامل تیه کند و انرژی تارکی  به خودی خود  به وجود  نمی آید  بلکه  به واسط  افکار وباور های منفی و فرکانس های منفی  به وجود می آید  وفقط  با انرژی مثبت  از بین  میرود ما  کد آگاهی هستیم که به خواتر باور  خودمان  به دنیا  دستور  می دهیم  و همان  را دریافت می کنیم  و اگر رو باور های نادرست  مان  را اصلاح  نکیم  تجید  می شود و در زندگی  آینده با فرکانس  پایین تر  به  دنیا  می آیم فقط باید  فیلتر  ها را باز  کنیم

0
2

من شخصا در غالب یک ذره وارد دنیای کوانتوم شدم دنیایی ک تاریکی و رنگ هست گاهی درتاریکی مطلق وبعدازاون جهانی بیرنگ  مثل اینکه یه دهنه یه طونل که بعدازتاریکی نور هست دنیایی پراز رنگهای بنفش طلایی سبز سفید که تصاویری رو میبینی که دوست داری مدتها لابه لای اون رنگها بمونی

0
5

به نام خداوند جان و خرد
هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست – جمله در تغییرو سیر سرمدی است
ذره ها پیوسته شد با ذره ها – تا پدید آید همه ارض و سما
تاکه ما آن جمله را بشناختیم – بهریک اسم و معنی ساختیم
ذره ها از یکدیگر بگسسته شد – باز بر شکل دگر پیوسته شد
ذره ها بینم که از ترکیبشان – صد هزاران آفتاب آمد عیان
صد هزاران نظم و آیین خدا – علت صوری است این خورشیدها
باز این خورشید ها آیین ها – برگرفته سوی گرداب فنا
ای زمین پست بی قدر و بها – با تمام بر ها و بحر ها
آن چه داری در طریق کهکشان – از ثوابت یا که از سیارگان
جملگی ترکیبتان زین ذرهها – تا که روزی می شوید از هم جدا

برای درک بهتر این مفاهیم بهتره که یه شناخت کلی از کهکشان ها و سیاره ها و مفاهیم این چنینی داشته باشیم.شاید باعث بشه که درک این کدها آگاهی و اینکه در کجا جریان داره و چرا باید به این منبع عظیم دسترسی داشته باشیم،راحت تر باشه.شاید به درجه ای برسیم که بتونیم انعکاس خودمون رو تو جهان دیگه یا شاید بهتر باشه بگم جهان های دیگه ببینیم.
– انرژی تاریک
در فضا قسمت هایی وجود داره که از اون ها با عنوان ماده یا ماده تاریک یاد میشه.دانشمندان میگن که این فضاهای تاریک دارای انرژی های تاریک هستن.قطر یکی از این فضاهای خالی چیزی حدود 3/1 میلیارد سال نوری است.بهتره بگم این چیزیه که دانشمندان با استفاده از دستگاه هاشون تا همین لحظه که من دارم مینویسم تونستن که ببینن.جالبه بدونیم که ما نهایتا فقط میتونیم 5 درصد از عالم را ببینیم و 95 درصد از اون رو با هیچ دستگاهی نمیتونیم ببینیم.ماده تاریک در علم اختر شناسی و کیهان شناسی به ماده ای گفته میشه که چون از خودش نور یا امواج الکترومغناطیسی منتشر یا بازتاب نمی کنند،نمی توان اون ها رو دید.خب پس یعنی جایی که نور باشه،ماده تاریک نیست و جایی که ماده تاریک باشه،نور نیست.جهان شامل حدود 8/26 درصد ماده تاریک،3/68 درصد انرژی تاریک و 9/4 درصد ماده معمولیه.منظور از ماده معمولی شامل تمام سیاره ها،کهکشان ها و منظومه های راه شیری و … هست.چقد کوچیکیم نه؟؟؟
در سوره فلق آیات 1 تا 3 بیان شده که :
قل اعوذ برب الفلق(1) من شر ما خلق(2) و من شر غاسق اذا وقب(3).بگو پناه می برم به پروردگار سپیده دم از شر آنچه آفریده و از شر تاریکی چون فرا گیرد.
به این سوال می رسیم که ارتباط انرژی تاریک با جهان های موازی به زبان ساده چی میتونه باشه؟به نظر من به این صورت هست که هر جهانی از غشای سلولی خاصی تشکیل شده که وقتی این جهان ها به هم نزدیک میشن،انرژی های جهان ها به هم تزریق میشن و انرژی تاریک که در همه جا گسترده شده ،باعث نظریه انبساط کیهان میشه و نتیجه این میشه که جهان ها رو 1 تریلیون سال از هم دور میکنه.
همچنین در آیه های 22 سوره بقره و آیه 5 سوره شمس به صراحت از کلمه بناء استفاده شده که نشان دهنده این هست که کهکشان از فضای توخالی تشکیل نشده است.در حقیقت در قرآن هیچ گاه از کلمه فضاء استفاده نشده و این میتونه ثابت کننده dark matter باشه که درحقیقت دارای چگالی بالایی هست و در نهایت می توان گفت که در کهکشان،فضای خالی وجود ندارد.
برای درک بهتر انرژی تاریک توصیه می شود کلیپ “انرژی تاریک” در آپارات رو مشاهده کنید.
دانشمندان با مطالعه 60 سوپرنوا که به فضا فرستاده یودن،به این نتیجه رسیدن که سرعت وسعت یافتن جهان در حال افزایش بوده نه کاهش.این نیروی دافعه که باعث تغییر جهان و افزایش وسعت اون میشه،همون انرژی تاریک هست.نوعی از انرژی که کسی نه درکی از اون داشت و نه درکی از اون.پس فضای بیشتری در حال به وجود آمدن بین کهکشان هاست و چیزی که ثابته اندازه کهکشان هاست.اما اندازه جهان در حال بزرگ و بزرگ تر شدن هست.
در آیه 47 سوره ذاریات بیان شده که :
ما جهان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را توسعه می دهیم.
همچنین برای توضیح دقیق تر در خصوص dark energy می تونید این کلیپ رو در youtube مشاهده کنید. Big mysteries : Dark energy در کانال Fermilab .
– کدینگ های آگاهی
آیه 4 سوره انبیاء که چنین بیان شده است که:
خداوند شنوا و دانا “قول” را در زمین و آسمان می داند.قول صوتی است که روی اون پیام سوار می شود و این قول می تواند در میان سیاره ها و ستاره ها و کهکشان ها جا به جا بشوند.خداوند بیان می کند که قول که در آسمان وجود دارد را هم می داند.سوالی که مطرح می شود این است که آیا کرات آسمانی یا ستاره ها و سیاره ها و … به خودی خود توانایی ایجاد صوت را دارند؟خیر.زیرا ارتعاشات صوتی که از طریق آن اطلاعات جابه جا می شوند (یکی از راه های انتقال اطلاعات) باید از طریق موجودات زنده تولید شوند.
پس آیا نمی توان گفت که در آسمان ها موجودات فرا زمینی وجود دارند؟
در مرکز کهکشان راه شیری یک ستاره وجود دارد که منبع نور و حیات این کهکشان است و با ریتم منظمی ضربان دارد و هر ضربان آن ،26000 سال بطول می انجامد.هر بار که می تپد،انرژِی های فراوانی را به داخل کهکشان می فرستد.
و تو چه میدانی که ستاره کوبنده چیست؟
بخشی از کدهای آگاهی از نظر من میتونن همون کدهای درون تمام انسان هاست که امروزه ما اون هارو با عنوان DNA می شناسیم و این اطلاعات در تمام کهکشان ها پخش شده و ساختار حیاتی ما با ساختار حیاتی موجود در تمام کهکشان مرتبط هست.پس هر موجود زنده ای یا حتی موجوداتی که از نظر ما،بی جان هستند،دارای یکسری کدها و اطلاعات زمینه ای هستند که سعی در تبادل اون اطلاعات با جهان های اطرافشون دارند.
– انرژی کوانتومی
کوچکترین ذرات تشکیل دهنده ی نور را که امکان دیدن تک تک آن ها وجود ندارد، فوتون نام دارند. اولین فوتون های این جهان احتمالا پانزده میلیارد سال پیش و در حین فرایند انفجار بزرگ (بیگ بنگ) به وجود آمده اند. بنابراین به یک ذره کوانتومی از تابش الکترومغناطیسی، فوتون می گویند.
اصل عدم قطعیت بیان می کند که دو ویژگی مخصوص فیزیکی را مانند اندازه حرکت و مکان یک ذره یا جسم، نمی توان به طور هم زمان و با دقت زیاد اندازه گیری کرد؛ یعنی اگر انداره حرکت ذره را بتوان با دقت زیاد اندازه گرفت، نمی توانیم با قاطعیت بگوییم مکان ذره دقیقا کجاست و برعکس.
به بیان دیگر اصل عدم قطعیت بیان می کند، اندازه گیری موقعیت یک ذره با دقت زیاد باعث می شود دقت اندازه گیری در مورد اندازه حرکت ذره، کم تر شود و برعکس.
اصل دیگه ای که در فیزیک کوانتوم وجود داره بیان می کنه که بر اساس رفتار موج-ذره ای نور،نور می تواند همزمان به صورت موج و ذره باشد که هم می تواند به صورت انرژی خالص باشد و هم به صورت ماده و دارای جرم.
نظریه استرینگ یا ریسمان می گوید وقتی مواد جهان را بشکافیم به اتم می رسیم و اتم نیز از الکترون و پروتون و نوترون تشکیل شده که آن ها هم از کوارک ساخته شدند.این کوارک ها ساخته شده از ریسمان هایی درحال ارتعاش و نوسان هستند که این ارتعاشات و نوسانات بعث به وجود آمدن مواد مختلف در جهان هستی می شوند.
حال در نهایت باید به این پرسش پاسخ داد که بین انرژی کوانتومی و انرژی تاریک و کدهای آگاهی چه رابطه ای وجود داره؟
پاسخ به این سوال به نظر خیلی عجیب میاد و حتی سخت!داریم در مورد 3 مفهومی صحبت می کنیم که برای دانشمندان در حال حاضر،کاملا پیچیده و ناشناخته هستند.در نهایت از نظر من،این 3 مفهوم کاملا با هم مرتبط هستند.به این صورت که کد های آگاهی از طریق انرژی کوانتومی منتقل میشن و خود انرژی کوانتومی هم در هر لحظه از هیچگونه قطعیتی برخوردار نیست و خود این عدم قطعیت و اینکه میتونه در هر لحظه از خودش رفتارهای مختلف با حالات کاملا متضاد رو نشون بده،خودش باعث به وجود اومدن نظریه جهان های موازی میشه.چراکه اگر جهان های موازی موجود نباشه،پس چطور ذره می تونه حالات دیگه خودش رو به معرض نمایش بذاره؟درحقیقت ما داریم 1 حالت از بی نهایت حالت یک ذره رو مشاهده می کنیم.حالا اینکه ذره به چی واکنش نشون میده و بر اساس چه متغیری واکنش نشون میده،اون هم خودش جای هزاران سواله.چیزی که دانشمندان تا الان عنوان کردن،این هست که ذره به طور قطع نسبت به مشاهده گر خودش واکنش نشون میده! چی باعث میشه که با تغییر مشاهده گرها رفتار ذرات هم تغییر کنن؟آیا غیر از این هست که خود مشاهده گر ها با انرژی و کد هایی که از خودشون بروز میدن،باعث میشن که ذرات هم متفاوت رفتار کنن؟نمیدونم شاید هم کاملا غلط باشه ولی اینا زایده ذهن یک نویسنده است و بس!!!
همچنین همین رفتار دوگانه ذرات باعث میشه که زمان برای ذرات بی معنا بشه.چرا؟چون ذرات میتونن در عین حال که در مسیر A حرکت می کنن در آنی تغییر مسیر بدن و در مسیر B حرکت کنن و بلافاصله در جهت عکس.یعنی آینده و گذشته ای برای ذرات متصور نیست.یعنی فاکتور زمان زیر سوال میره.بالاتر گفتیم که این مشاهده گر هست که باعث میشه که ذرات از خودشون رفتار های متفاوتی رو نشون بدن.پس یعنی این تو ذهن مشاهده گر هست که ذره رو در چه مسیری مشاهده کنه!آینده – حال یا گذشته.
آیا زمانی به معنای واقعی کلمه وجود داره؟
من هم به طور کامل نمیدونم.
تو کل کهکشان دائما تمام ذرات در حال جابه جایی کد های آگاهی یا همون اطلاعات هستن.سرعت جابه جایی این اطلاعات به طرز وحشتناکی زیاده.البته قبل تر بیان کردیم که زمان به معنای حقیقی کلمه وجود نداره و یک جهان هم نداریم.آیا غیر از این هست که این کدهای آگاهی در زمان حال در سراسر کیهان وجود داره و این فقط خود ما هستیم که قادر به دریافت کدوم کد هستیم؟ما خواهان چه اطلاعاتی هستیم؟
یه کلیپی که در اینترنت میدیدم و در خصوص به اصطلاح آدم فضایی ها بود می گفت که اون ها دائما در حال تله پورت حجم عظیمی از اطلاعات برای گونه انسان ها هستن.همچینین تو لایوی هم که آقای همتی داشتن بارها به این نکات اشاره کردن و همین لایو ها باعث شد که من کنجکاو این موضوعات بشم.آیا غیر از این هست که اون ها میخوان کد های آگاهی موجود در کیهان را برای ما تله پورت کنن؟
حقیقت این هست که من واقعا به طور حتم و یقین نمیتونم بگم که رابطه میان این ها چیه؟و بی صبرانه منتظر لایو آقای همتی هستم.
در آرامش و بمباران اطلاعات باشید.
با آرزوی موفیقت و شادی ابدی.

0
6

سلام استاد و وقتتون بخیر و شادی…

میخواستم ابتدا راجع به انرژی کوانتوم بگم که چی هست و سپس کدینگ آگاهی و انرژی تاریک…

انرژی کوانتومی همون چیزی هست که ماهیت تمام اجسام رو تشکیل میده و بستگی به کد آگاهی آن شئ و جسم به اشکال مختلفی در میاد که ماهیت اصلی اون همون انرژی کوانتومی است که کدینگ های آگاهی درون انرژی کوانتومی اون رو ترجمه میکنه و با توجه به باور هایی که داریم آنرا به گونه های مختلفی میبینیم که کدینگ ترجمه شده آن شئ با باور های ما نیز هماهنگی دارد و ما با کد آگاهی ما یکی میشود و در جهان ما به این شکل دیده میشود که برای هر کسی متفاوت است… زیرا ما فقط چیز هایی را میبینیم که باور داریم و فقط آن چیزی را که باور داریم میبینیم…

و در اصل اگر کسی آن تصویر را باور نداشته باشد آن جسم به ماهیت انرژیکی کدینگ های آگاهی آن فرد هماهنگی پیدا نمیکند و آن شخص آن را نمیبیند…

و اما این مثالی بود از انرژی کوانتومی و رابطه اون با کدینگ آگاهی و اما بریم سراغ انرژی تاریک…

با توجه به اینکه جهان از یک ذره بسیار چگال و انفجار بیگ بنگ تشکیل شد و هر لحظه در حال گسترش است و هر ذره دارای بار های منفی و مثبت است(الکترون و پروتون) فاصله بین کهکشان ها و سیارت و… را انرژی تاریک تشکیل میدهد، این قانون قطبیت در تمام جهان هاست… که هر چیزی دو قطب منفی و مثبت دارد و انرژی تاریک هم به رشد جهان کمک میکند و با انرژی کوانتومی در ارتباط است، انرژی تاریک که در قرآن از آن به نام ظلمات یا تاریکی ها یاد شده در اصل تضاد های جهان را تشکیل میدهد و در قالب کدینگ های آگاهی ترجمه میشود و با کارما و انرژی ها و کدینگ و باور های انسان ارتباط انرژیکی یا تله پاتی برقرار کرده و او را آگاه میکند، زیرا جهان از قانون تضاد درس میگیرد و رشد میکند و چون تا تضاد نباشد جهان رشدی نخواهد کرد، طبیعتا کار انرژیکی تاریک هم به نوعی کمک به جهان است تا تکامل پیدا کند و این انرژی تاریک در قالب ها و انسان های گوناگون در جهان ها و در زندگی های افراد مختلف باعث رشد آنها میشود در واقع میتوان رابطه میان انرژی کوانتومی و تاریک و کدینگ اگاهی را گسترش کیهان در هر لحظه و دور شدن کهکشان ها از یکدیگر دانست که همانطور که میدانیم فضای بین ستاره ها انرژی تاریک است و هر لحظه در حال دور شدن از یکدیگرند و آگاهی برتر رابطه بین این سه انرژی و یا ماهیت هر سه است که انها را کنترل میکند… به نوعی دیگر رابطه میان انرژی کوانتومی را اینگونه میتوان توضیح داد که انرژی تاریک هم زیر مجموعه انرژی کوانتومی است و کدینگ آگاهی ماهیت ترجمه شده آن برای موجودات در جهان است…هر چند که موجودات خود نیز از این قالب اند(ماهیت اند) و هم اکنون در قالب  های مختلف زندگی میکنند… به همین دلیل بی نهایت جهان موازی وجود دارد که هر کسی با توجه به کد آگاهی خودش (باور هایش و هاله هایی که اطرافش ایجاد میشود و طرز فکرش و نگرشش را تشکیل میدهد) آن انرژی ها را ترجمه میکند… انرژی کوانتومی و انرژی تاریک دو قطب جدا ناپذیرند… مانند قطب های آهنربا که نمیشود انها را مثبت و منفی در نظر گرفت، هرچقدر هم آنها را به تکه هایی مساوی تقسیم کنیم، باز هم هر کدام دارای دو قطب منفی و مثبت خواهند شد، حتی کره زمین هم دارای دو قطب مغناطیسی است که در خلاف جهت قطب های جغرافیایی است و امواج از قطبی خارج و به قطبی وارد میشود…

در کل انرژی تاریک به رشد جهان کمک میکند و از آگاهی برتر کیهان پیروی میکند و به همین دلیل میتوان همه را در قالب یک انرژی دید… مثل یک لیوان آب که میتواند شیرین یا شور یا مزه ای دیگر داشته باشد در صورتی که ما آن را زلال میبینیم اما ماهیتی دارد و کدینگی دارد… میتوان رابطه میان این سه :کدینگ آگاهی، انرژی کوانتومی و انرژی تاریک را در گسترش و رشد جهان و در بک کلمه درخداوند توصیف کرد….

با توجه به آیه زیر میتوان بهتر به درکی از خداوند رسید….

الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه و لا غربیه یکاد زینتها یضیئ و لو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال لناس و الله بکل شئ علیم…

که میتوان انرژی برتر و کوانتومی را به راحتی درک کرد و فهمید که در هر صورت جهان در حال گسترش و رشد است و همواره انرژی کوانتومی به انرژی تاریک و کدینگ آگاهی تبدیل میشود و جهان رشد میکند… و چون اساس جهان بر نیکی است (نور علی نور) نیکی چند برابر از بدی تشدید  و  اثرش بیشتر میشود)

همچنین خداوند در قرآن انرژی تاریک را به شیطان و ظلمات تشبیه کرده و توصیف می‌کند که میتوان ان را به dark energy

ربط داد  و  منظور خداوند را بهتر فهمید…

همچنین آیه ای در مورد انرژی تاریک و کوانتومی و کدینگ اگاهی :

الله ولی الذین آمنو یخجرجهم من الظلمات الی نور (قانون تضاد و قطبیت، اگاهی برتر و هدایت و توصیف کدینگ اگاهی)

والذین کفرو اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات (قانون باور و کدینگ اگاهی و قطبیت و قانون گسترش که یا رشد میکنیم یا عبرت میشویم و باز هم به نفع جهان هستیم)

امیدوارم این مطلب مفید بوده باشه…

منابع : قرآن کریم سوره بقره و نور

کتاب فراسوی شفای زندگی

 

0
2

سلام

دارک انرژی یه انرژی با قدرت منفی هستش

کدینگ آگاهی برای یه سری از افراد مثبت برای یه سری از افراد منفی

که بستگی به حس افراد داره

انرژی کوانتومی خیلی قدرت بیشتر و مثبت تری از دارک انرژی داره

کسایی که وقتی انرژی کوانتومی آزاد میشه ممکنه کدینگ آگاهی که دارن منفی باشه و انرژی دارک منفی بجذب میکنن و اینا کسایی هستن که از این چرخه حذف میشن

ولی کسایی که کدینگ آگاهی قوی و مثبت دارن و وقتی انرژی کوانتومی آزاد میشه خیلی راحت باعث ماندگاری و پیشرفتشون میشه

و هاله انرژیشون پر رنگتر میشه

دارک انرژی برای یه سری باعث ترسیدن و بوجود اومدن تضادها میشه

که با باور دارک انرژی باعث نابودی خودشون میشن

ولی انرژی کوانتومی مثبت

و وقتی انرژی کوانتومی آزاد میشه

کسایی که کدینگ آگاهیشون تحت تاثیر دارک انرژی هستش با آزاد شدن انرژی کوانتومی از بین میرن چون قدرت انرژی کوانتومی بار مثبت داره

0
6

سلام به استاد همتی و تمام دوستان هم فرکانسی عزیزم

برای درک سوال “چه رابطه ای بین کدینگ های آگاهی و انرژی کوانتوم و انرژی تاریک است” ابتدا به دنبال درک هر کدام از این واژه ها رفتم تا پس از رسیدن به درک بهتری از آنها، در نهایت به ارتباط بین آنها برسم. ناگفته نماند تمام این مطالب صرفا درک من نسبت به این موضوعات بوده است.

 

اولین کلمه:

کدینگ آگاهی. تشکیل شده از کدینگ + آگاهی

کدینگ چیست؟ کدینگ یعنی با استفاده از یک زبان برنامه نویسی می توانیم یک کامپیوتر را طوری هدایت کنیم که کاری را که ما می خواهیم انجام دهد. مثلا اجرا کردن برنامه ماشین حساب یا گرفتن یک عکس. بنابراین کدینگ یعنی قرار دادن یک سری اطلاعات مشخص و موردنظر در قالب یک بسته و قراردادن آن در یک کامپیوتر به جهت رسیدن به هدف موردنظر.

آگاهی چیست؟ هوشیاری از وجود داخل یا خارج از خود . که علی رغم قرن ها بررسی و مطالعه در مورد آن، آگاهی همزمان ساده ترین و اسرار آمیز ترین جنبه زندگی ما است.

 

مغز چیست؟ همانطور که می دانید دانشمندان معتقد هستند مغز یک کامپیوتر بیولوژیکی است. به این معنا که همانند کامپیوترهای ساخته دست بشر و البته بسیار پیشرفته تر از آنها، قابلیت دریافت کدینگ آگاهی را دارد.

دومین کلمه:

انرژی کوانتوم. تشکیل شده ازانرژی + کوانتوم

انرژی چیست؟ انرژی آن مقدار کمیتی است که برای به حرکت دراوردن یک جسم و یا افزایش دما به آن انتقال داده می شود.

کوانتوم چیست؟ کمترین مقدار ممکن از یک کمیت. برای مثال کمترین مقدار ممکن برای نور، فوتون است. یعنی فوتون یک واحد کوانتوم برای نور است.

انرژی کوانتوم چیست؟ حداقل مقدار انرژی که برای ایجاد یک تغییر لازم است.

 

سومین کلمه:

انرژی تاریک: در کیهان شناسی فیزیکی و نجوم ، انرژی تاریک واژه ای  است که شکل ناشناخته ای از انرژی را توصیف می کند.

جهان قابل مشاهده ما که شامل زمین، خورشید، ستارگان و سیارات دیگر است، از اتم هایی تشکیل شده است که مجموع جرم آن، جرمی کمتر از 5% جرم کل جهان است. به نظر می رسد بقیه جهان از 25% ماده تاریک و 70% انرژی تاریک تشکیل شده است.

ماده تاریک قابل مشاهده نیست اما دانشمندان از اثر آن می دانند که وجود دارد. ماده تاریک با جاذبه ای که دارد روی کهکشان ها تاثیر می گذارد. برای مثال ، طبق اصول فیزیک استاندارد، ستارگانی که در لبه یک کهکشان چرخشی قرار دارند باید نسبت به ستارگانی که نزدیک مرکز کهکشان هستند،  به مراتب سرعت کمتری داشته باشند، مرکز کهکشان جایی است که ماده قابل مشاهده کهکشان متمرکز شده است. با این حال مطالعات نشان داده است که ستارگان صرف نظر از اینکه کجای دیسک چرخشی کهکشان قرار گرفته اند، تقریبا با یک سرعت یکسان در حال چرخش هستند. این معما زمانی حل می شود که در نظر بگیریم ستارگانی که در لبه دیسک قرار گرفته اند تحت تاثیر جاذبه ی جرمی نامشخص که به آن ماده تاریک می گویند قرار گرفته اند. یکی از نظریه هایی که در مورد ماهیت ماده تاریک وجود دارد مشروط بر این است که ما اساسا تئوری های خودمان را راجع به جاذبه تغییر بدهیم. بر طبق این نظریه انواع مختلفی از جاذبه وجود دارد، و جاذبه ای که در مقیاس بزرگ کل کهکشان ها را کنترل می کند با آن جاذبه ای که ما به آن عادت کرده ایم تفاوت دارد. پس اگر این نظریه درست باشد یعنی جاذبه ی بزرگتری نسبت به جاذبه ای که تا کنون ما میشناختیم وجود دارد و دلیل یکسان بودن سرعت ستارگان در لبه دیسک یا نزدیک  مرکز همین می باشد.

گسترده شدن جهان

دانشمندان تا 30 سال پیش بر این باور بودند که جاذبه باعث کاهش سرعت گسترده شدن جهان می شود اما در سال 1990 بود که به این کشف عجیب رسیدند که جهان نه تنها سرعت رشدش کم نشده است، بلکه با سرعت فوق العاده زیادی در حال گسترش و بزرگ شدن است. به گفته دانشمندان انرژی تاریک نیرویی است که در حال رشد و بزرگ کردن جهان است و این کار از زمان بیگ بنگ شروع شده و اکنون نیز ادامه دارد . اینگونه به نظر می رسد که کهکشان های دور دست با سرعت زیادی از ما دور می شوند که همین انرژی تاریک مسئول آن است و این نیرو با گسترده شدن جهان نیز در حال قوی تر شدن است.

 

نتیجه گیری

ارتباط بین انها

 

در جریان مطالعاتم به این آیه از سوره انفال رسیدم:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

ای کسانی که ایمان آورده اید، چون خدا و رسول شما را به آنچه مایه حیات ابدی شماست، دعوت کنند اجابت کنید و بدانید که خدا بین شخص و قلب او قرار می گیرد و همه به سوی او محشور خواهید شد.

 

آنچه که من درک کرده ام این است که : “آنچه مایه حیات ابدی شماست” مرا به یاد کدینگ های آگاهی می اندازد. ما چه کدینگ هایی از خدا یا پیام رسانان او دریافت میکنیم؟

غمگین نشو، نترس، از رحمت من نا امید نشو،  درک اسماالحسنی و … اگر ما این کدینگ های مشخص را از خدا و یا پیام رسانان خدا دریافت کنیم باعث حیات و زندگی جاودانه ما می شود، اما خلاف آن چه می شود؟ اگر دریافت نکنیم چه؟ آنچه که من درک میکنم این است که اگر کدینگ های آگاهی را دریافت نکنیم، نابود می شویم! این نابودی مرا به یاد گسترش جهان توسط انرژی تاریک می اندازد، با خودم می گویم چه می شود اگر یک چیزی  بخواهد گسترش یابد ولی چیز دیگری که درون آن است مقاومت کند و گسترش را نخواهد، چه اتفاقی رخ می دهد؟ قطعا میشکند و نابود می شود. ما با دریافت بسته های آگاهی کوانتومی می توانیم بزرگتر بشویم و در این غربالگری ما جزو کسانی باشیم که آن کدینگ اگاهی را که باعث جاودانگیمان می شود، دریافت میکنیم و در برابر فهمیدن مقاومت نمی کنیم! نمیدانم علتش چیست اما خدا بین شخص و قلب او قرار می گیرد ” مرا ناخودآگاه یاد فاصله بین هسته و الکترون می اندازد. این درک من است اگر هسته خدا باشد و من الکترون، فاصله بین من و خدا تاریکیست، وقتی از استاد همتی شنیدم اگر فاصله بین هسته و الکترون حذف شود انرژی بسیار زیادی در حد بیگ بنگ ایجاد می شود باز هم به یاد همین آیه از قرآن افتادم، پس اگر فاصله بین من و خدا حذف شود من قدرت خلق کنندگی دارم.   من علت آن تاریکی را جدا دانستن خودم از خدا می دانم، یعنی اگر من خودم و خدا را یکی بدانم من خدا میشوم و انرژی من بی نهایت میشود.

0
3

ای هفت گردون  مست تو ما مهره ایی در دست تو   ای هست ما از هست تو درصد هزاران مرحبا مولانا

سلام به استاد بزرگ و خدا کوچولو ها

دارک انرژی به این دلیل اتفاف میفته ک سرعت و پیشرفت جهان بسیار بالاس و اگ نتونی خودتو با سرعت و پیشرفت هماهنگ کنی  biiing…. حذف میشی انساها همه کد های آگاهی هستندکه توسط همین bing bangها اتفاق میفتن ک در واقع با عث چرخه بینهایت انباسط و انبقباض بار ها اتفاق میفته یعنی تئوری براری فرار از نابودی همیشگی ک حتی قرآن هم گفته همه چی جاودان است..پس دنیا نمیتونه ک از بین بره  در واقع big bang راهی برای کوانتوم هستن وقتی انرژی سیاه کم شهه تمام کهشان ها به هم نزدیک میشن و انفجار بزرگ اتفاق میفته و چون قانون کوانتوم میگه فضای خالی واقعا خالی نیست بلکه سرشار از انرژی و کد آگاهی هستش …سوره ص ایه ۲۷ : آسمان ها و زمین و هرآنچه بین آن هاست بیهوده نیافرده ایم

پس شاید بشه گفت ما از ستارگان بوجود اومدیم و بخشی از کیهان هستیم هم جنس کیهانیم ما جریان هستیم هر ذره از جایی ب جایی دیگا میره و مارو بوجود میاره ما خود عالم هستی هستیم شاید ی بزرگی راست میگفت خدا مارو آفرید تا دنیا و از دید ما بیینه ما از جنس نور و نفس خداییم  پس خدا نزدیکه خداهای کوچیکی ک از یک معبود انرژی میگیرن و میتونن سرنوشت خود و دنیاشونو اگ بخوان تغییر بدن ماهیت اصل کوانتوم همین …

یعنی ما با ۹۹ که از جنس باور عشق فرکانس قلب میتونیم خلق کنیم تنها ۱ درصد فیزیک دخیل..فیزک ما  تنها معبد روح …اوشو

هر ذره ای از ما در دنیاهای مجازی وجود دارن و کار انجام میدن

پس اگ احساس ما خوب باشه…دنیای مجازی سالم

اگ بد باشه دنیای مجازی ما هم حالش بد

قلب انسان سراسر اگاهیه و دارای میدان مغناطیسی خیلی قویه ک بر هستی تاثیر میزاره فرکانس های عشق سپاسگزاری تایید شکر گزاری بالاترین فرکانس ها هستن و ماهیت میدان انرژی مارک مثبت میکنن پس چون جهان فقط مثبت ک میفهمه قانون تشدید بیشترش میکنه و میتونین فرمانروایی کنیم ..بر اساس ازمایشات هرچه فرکانس بالاتر میره اشکال هندسی پیچیده تر و منظم و هم شکل ک میتونه نشون دهنده قدرت و ازتباط ما در تمام بعد های جهان باشه تشکیل میشه ..قانون کوانتوم‌میگه واقعیتی وجود نداره تا زمانی ک به آن نگاه نکنید….تا درک نکنین تا باور و ایمان قلبی نداشته باشید خداوند مهر خاموشی بر قلب ها خواهد زد ..

نمل ایه ۷۵ : هیچ پنهانی در آسمان وجود نداره مگر در کتابی روشن

در کوانتوم است ک تله پاتی اتفاق میفته وقتی باور کنی تمام ذرات روح دارن در حرکت هستن وقتی توی ی فرکانس قرار میگیرن ذره بین انها اطلاعات و ارسال میکنه توی تحقیقات مشهص شده هرچه فرکانس سالم به DNAفرستاده شه میشه مجدد برنامه ریزی کرد کتاب فراسوی شفا…سلول ها میتونن خودشونو با سلول های سالم تر جایگزین  کنن

چهار انرژی وجور دارد…ک من اینطوری درکش کردم

۱ .اکترومغناطیس حامل نور سرعت بالا خلق اجسام

۲.هسته ای ضعیف واپاشی افکار منفی

۳. هسته ای قوی پایدار  افکار مثبت

۴ .گرانش کنار هم قرار گرفتن اجسام تله پاتی

تمام جهان هستی بطرز شگفت آوری هوشمند است نه تنها زنده اسس بلکه حساسیت داره هوش دارد .اوشو.

وقتی قلب ب آگاهی برسه ارتعاشاتس بالا میره ک میتونه تمام چیزهای هم ارتعاش را ن تنها جذب کنه بلکه بوجود بیاره هرچی ب انرژی کیهانی ییشتر متصل شه انرژی دریافتی بیشتر میشه و وقتی با این آگاهی از دنیا بره دوباره ب اصل و منبع انرژی برمیگرده و ب صورت کد آگاهی بسیار بالا میتونه ب دنیاهای پیشرفته تری بره ک این امر  زمانی اتفاق‌میفته ک در خود خود لحظه حال زندگی کنی…مدیتیشن کنی از هر فکری آزاد باشی و میتونی اتصال بین خودتو جهان رو برقرار کنی .و سفر کنی

مدیتیشن جهانی وقتی تعداد افراد زیاد باشن نیرو و میدان قوی تشکیل میشه لایو شماره ۲۳ و یاعث میشه سیارره و جهان هستی به سمت  تکامل سدق پیدا کند…

ممنون از وقتی که گذاشتین

آزاده حاتمی

0
4

سلام 

انرژی دارک همون انرژی های منفی تو درون ماست و مرتبط و ما انسان هرکروم یک کد اگاهی هستیم که انرژی داریم و با انرژی های در کهشان مرتبط هستیم و اتفاقات در کهکشان روی ما اثر گذار هستند و این انرژی از انفجار بیگ بنگ شروع شدن و همانطور که در قران اشاره شده ستارگان هر اتفاقیرخ بده در زندگی ما رخ میده چون ما از فبل بیگ بنگ متصل بودیم

نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا

مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید